slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Устаткування нафтогазового технологічного транспорту


Козак, Ф. В. Устаткування нафтогазового технологічного транспорту : підручник / Ф. В. Козак, Б. В. Долішній, С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 235 с.

Посібник містить будову, технологію, технічні характеристики та обслуговування устаткування нафтогазового технологічного транспорту. Представлено установки підіймальні, насосні, трубоукладальні, цементувальні, компресорні та ін. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану підготовки фахівців.

Фірмове обслуговування транспортних засобів


Козак, Ф. В. Фірмове обслуговування транспортних засобів : конспект лекцій / Ф. В. Козак, Т. В. Дикун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 70 с.

Конспект лекцій складено згідно з робочою програмою дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів”. Приведений конспект лекцій містить програму та контрольні завдання з дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів”. Призначений для студентів напряму підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт.

Переддипломна практика


Козак, Ф. В. Переддипломна практика : програма та методичні рекомендації. 2-ге видання / Ф. В. Козак, В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 8 с.

Приведені методичні рекомендації містять структуру, зміст та програму переддипломної практики, мету і завдання практики, організацію проходження практики, індивідуальне завдання, підведення підсумків практики, вимоги до оформленням практики, контроль за проведенням практики. Призначені для студентів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090258 – спеціаліст .

Дипломне проектування


Козак, Ф. В. Дипломне проектування : для спеціальності "Автомобілі і автомобільне господарство" / Ф. В. Козак, В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 23 с.

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи складено згідно з робочим планом підготовки спеціаліста, магістра за фахом „Автомобілі та автомобільне господарство". Приведені зміст пояснювальної записки і графічної частини, методику розробки кожного розділу дипломного проекту. Призначені для самостійної роботи студентів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство" освітньо-кваліфікаційного рівнів 7.090258 - спеціаліст та 8.090258 - магістр.

Ремонт і технічне обслуговування автотракторного і технологічного транспорту


Козак, Ф. В. Ремонт і технічне обслуговування автотракторного і технологічного транспорту : метод. вказівки / Ф. В. Козак, І. М. Богатчук, В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 34 с.

Програма і методичні вказівки з підвищення кваліфікації керівних спеціалістів транспортних підприємств і структурних підрозділів нафтогазового комплексу з фаху "Автомобільний транспорт", спеціалізації "Ремонт і технічне обслуговування автотракторного і технологічного транспорту", розроблені у відповідності з анотацією програми навчання, наведеною в збірнику тематичних програм підвищення кваліфікації.

Основи розрахунку, проектування та експлуатації технологічного устаткування


Козак, Л. Ю. Основи розрахунку, проектування та експлуатації технологічного устаткування : метод. вказівки до виконання курсової роботи / Л. Ю. Козак, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 58 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” при виконанні курсової роботи. Наведені загальні принципи розрахунку пристроїв, мета і завдання курсової роботи, зміст, приклад її виконання, і рекомендована література.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved