slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Практикум для розвитку навичок читання газетних текстів англомовних періодичних видань (рівень Upper Intermediate)


Сахневич, І. А. Практикум для розвитку навичок читання газетних текстів англомовних періодичних видань (рівень Upper Intermediate) / І. А. Сахневич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 161 с.

Практикум призначається для студентів IІІ-IV курсів спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність” та “Переклад” і мають на меті ознайомлення студентів з подіями сьогодення за допомогою вдосконалення навичок читання газетних текстів англомовних періодичних видань ‘Monitor World’ і “Kyiv Post”. Методичний посібник може використовуватися як студентами вищих навчальних закладів, так і учнями шкіл, ліцеїв, гімназій.

Англійська мова


Янишин, О. К. Англійська мова : практикум до модуля "Інформація в періодичних виданнях (Information in the Press)" / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 282 с.

Практикум призначено для студентів документно-інформаційного менеджменту (денної, заочної та дистанційної форм навчання). Розроблено на основі сучасних автентичних текстів з іншомовних періодичних видань. Містить завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Англійська мова


Янишин, О. К. Англійська мова : практикум до модуля "Перетворення інформації (Information Transfer and Individual Work)" / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 123 с.

Практикум призначено для студентів документно-інформаційного менеджменту (денної, заочної та дистанційної форм навчання). Розроблено на основі сучасних автентичних текстів з іншомовних періодичних видань. Містить завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів за проектною методикою.

Навчально-методичний комплекс з основної іноземної мови для студентів спеціальності "Переклад"


Янишин, О. К. Навчально-методичний комплекс з основної іноземної мови для студентів спеціальності "Переклад" / О. К. Янишин, І. А. Сахневич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 33 с.

Навчально методичний комплекс з основної іноземної мови для студентів спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з основної іноземної мови для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Навчально-методичний комплекс з методики викладання основної іноземної мови


Янишин, О. К. Навчально-методичний комплекс з методики викладання основної іноземної мови / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 64 с.

Навчально методичний комплекс з методики викладання основної іноземної мови для студентів IV курсу спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з методики викладання для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Педагогічна практика з іноземної мови


Янишин, О. К. Педагогічна практика з іноземної мови : програма та методичні рекомендації / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 69 с.

Програма та методичні рекомендації з педагогічної практики іноземної мови призначена для студентів 4-го курсу. У методичних рекомендаціях висвітлюється мета і завдання педагогічної практики, завдання і зміст навчально-виховної роботи студентів під час її проходження, права та обов'язки студентів-практикантів, зміст і організацію їх діяльності, зміст навчальної діяльності керівників педагогічної практики, групових методистів та вчителів іноземної мови.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved