slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Методичні вказівки з розвитку навичок та вмінь комунікативної компетенції з англійської мови для студентів 1 курсу технічних спеціальностей усіх форм навчання


Юрійчук, В. М. Методичні вказівки з розвитку навичок та вмінь комунікативної компетенції з англійської мови для студентів 1 курсу технічних спеціальностей усіх форм навчання / В. М. Юрійчук, О. Ф. Сузік, Л. Я. Коробейко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 47 с.

Методичні вказівки є частиною комплексу посібників з англійської мови, мета яких сприяти формуванню і розвитку навичок читання, перекладу й мовлення та практичному освоєнню розмовних тем, передбачених навчальною програмою. Методичні вказівки призначені для студентів 1 курсу очної, заочної та екстернатної форм навчання для розвитку комунікативних навичок спілкування англійською мовою на базі мінімально необхідного лексичного рівня.

Порівняльна граматика англійської та української мови


Шлапак, І. М. Порівняльна граматика англійської та української мови : навч.-метод. комплекс / І. М. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 28 с.

Навчально методичний комплекс з порівняльної граматики англійської та української мов для студентів III курсу спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з порівняльної граматики для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Практикум з англійської мови "Travelling. Weather and Climate"


Шевченко, О. В. Практикум з англійської мови "Travelling. Weather and Climate". / О. В. Шевченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 69 с.

Навчальний посібник є частиною комплексу посібників з англійської мови, мета яких – сприяння формуванню і розвитку мовленнєвих навичок, навичок читання і перекладу, а також практичному засвоєнню розмовних тем, передбачених навчальною програмою. Навчальний практикум призначений для студентів економічних спеціальностей І – ІІІ курсів очної, заочної та дистанційної форми навчання для розвитку комунікативних навичок спілкування англійською мовою на базі розмовних тем.

Тексти із завданнями для домашнього читання Reading for pleasure


Швець, Я. І. Тексти із завданнями для домашнього читання Reading for pleasure. Ч.2 / Я. І. Швець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 208 с.

Тексти із завданнями для домашнього читання Reading for pleasure призначений для студентів I та II курсів спеціальності “Переклад” і має на меті удосконалити навичку читання англомовних автентичних текстів, розширити словниковий запас студентів на основі розробленого комплексу вправ до текстів, розвинути навички художнього перекладу англомовних текстів, взятих з британської автентичної художньої літератури.

Тексти із завданнями для домашнього читання Reading for pleasure


Швець, Я. І. Тексти із завданнями для домашнього читання Reading for pleasure. Ч.1 / Я. І. Швець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 161 с.

Тексти із завданнями для домашнього читання Reading for pleasure призначений для студентів I та II курсів спеціальності “Переклад” і має на меті удосконалити навичку читання англомовних автентичних текстів, розширити словниковий запас студентів на основі розробленого комплексу вправ до текстів, розвинути навички художнього перекладу англомовних текстів, взятих з британської автентичної художньої літератури.

Англійська мова


Чикирис, Н. В. Англійська мова : практикум. Ч.2 : Мистецтво та види мистецтв / Н. В. Чикирис, Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 73 с.

Практикум сконцентровано навколо розмовних тем “Роль образотворчого мистецтва у суспільстві”, “Основні напрями живопису”, “Леонардо да Вінчі та його Мона Ліза”, “Мікеланджело Буонарроті та його Сікстинська Капела”, “Англійський живопис”, “Мистецькі періоди у творчості Пабло Пікассо”, “Архітектура як вид мистецтва”, “Завдання архітектора”, “Історичний розвиток архітектури”, “Тадж Махал”, “Пізанська вежа”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved