slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Програма нафтогазотранспортної практики


Возняк, М. П. Програма нафтогазотранспортної практики : методичні рекомендації / М. П. Возняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 10 с.

Програма практики складена згідно з робочим навчальним планом спеціалізацій: “Проектування та експлуатація нафто-, продуктопроводів і нафтобаз”, “Проектування та експлуатація газопроводів, газосховищ і АГНКС”, “Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів” спеціальності “Газонафтопроводи та газонафтосховища” напрямку підготовки 0903 – Гірництво.

Конспект лекцій з дисципліни "Введення до спеціальності" для студентів спеціальності "Видобування нафти і газу" спеціалізації "Морські нафтогазові технології"


Конспект лекцій з дисципліни "Введення до спеціальності" для студентів спеціальності "Видобування нафти і газу" спеціалізації "Морські нафтогазові технології" / Возний В.Р., Якимечко Я.Я., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 126 c.

Конспект лекцій з дисципліни “Введення до спеціальності” для студентів спеціальності 7.090304 “Видобування нафти і газу” спеціалізації “Морські нафтогазові технології” розроблений у відповідності до діючої типової програми і призначений для глибокого індивідуального вивчення основних розділів дисципліни. Конспект лекцій допоможе студентам набути практичних навиків роботи з науково-технічною літературою.

Автоматизація хіміко-технологічних процесів


Семенцов, Г. Н. Автоматизація хіміко-технологічних процесів : метод. вказівки. / Г. Н. Семенцов, Р. М. Лещій, Я. Р. Когуч. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 54 с.

Методичні вказівки до лекційного курсу складено згідно з програмою курсу “Автоматизація хіміко-технологічних процесів” для студентів спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”. Розроблені у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для вивчення дисципліни студентами денної та заочної форми навчання.

Теорія автоматичного керування


Семенцов, Г. Н. Теорія автоматичного керування : практикум / Г. Н. Семенцов, Р. Б. Діжак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 109 с.

Практикум для практичних занять та самостійної роботи студентів відповідає програмі курсу “Теорія автоматичного керування”. і призначений для самостійної роботи студентів спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”.

Теорія автоматичного управління


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління : методичні вказівки / Л. О. Сав'юк, Р. М. Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 66 с.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами заочної форми навчання з дисципліни “Теорія автоматичного управління” містять теоретичні відомості та методичний приклад, що забезпечують самостійні дослідження і оформлення пояснювальної записки студентами. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Системи управління та автоматики”.

Моделювання і оптимізація систем керування


Борин, В. С. Моделювання і оптимізація систем керування : метод. вказівки / В. С. Борин, Т. О. Бербець, Я. Р. Когуч. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 46 с.

Методичні вказівки складено відповідно до програми «Моделювання і оптимізація систем керування» і призначені для виконання контрольних робіт студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved