slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Німецька мова


Павлик, В. І. Німецька мова : практикум / В. І. Павлик. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 84 с.

Практикум розроблено відповідно до робочих програм для проведення практичних занять з дисципліни „Німецька мова”. Навчальний матеріал тісно пов’язаний з практичними задачами і завданнями, що стоять перед майбутніми інженерами. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямами 6. 050701 – „Електротехніка та електротехнології” та 6. 051003 – „Приладобудування”. Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.

Електрика. Методи неруйнівного контролю


Павлик, В. І. Електрика. Методи неруйнівного контролю : методичні вказівки / В. І. Павлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 79 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни містять інформацію необхідну для проведення практичних занять з дисципліни “Німецька мова”. Навчальний матеріал тісно пов'язаний з практичними задачами і завданнями, що стоять перед майбутніми інженерами спеціальностей “Електротехнічні системи електроспоживання” та “Прилади та системи неруйнівного контролю” та зорієнтовані на їх майбутню професійну діяльність. Можуть бути використані студентами денної та заочної форми навчання.

Умовний спосіб у німецькій мові


Павлишин, М. В. Умовний спосіб у німецькій мові : методичні вказівки / М. В. Павлишин, О. М. Гордій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 52 с.

Методичні вказівки висвітлюють одну з найскладніших тем німецької граматики- кон’юнктив. Розглядається утворення та вживання даного граматичного матеріалу у різноманітних мовних ситуаціях. Більшість вправ побудовано на прикладах оригінальної німецької літератури. Призначені для студентів немовних спеціальностей.

Німецько-український та українсько-німецький політехнічний словник


Німецько-український та українсько-німецький політехнічний словник : навч. посіб. / Л. Ф. Когут, Г. Ф. Проців, Г. Р. Сокол, Л. Г. Сорока. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 1010 с.

Навчальний посібник «Німецько-український та українсько-німецький політехнічний словник» призначений для студентів, аспірантів та викладачів технічних вузів, наукових співробітників, інженерів, перекладачів науково-технічної літератури. Словник містить близько 25000 німецьких та українських термінів з їх перекладом.

Німецька мова.


Німецька мова : підручник / Л. Ф. Когут, Г. Ф. Проців, Г. Р. Сокол, Л. Г. Сорока. - Івано-Франківськ : Факел, 2010. - 436 с.

Читачеві пропонується підручник, підготовлений відповідно до діючої програми з іноземних мов для студентів немовних вузів технічних факультетів та згідно з вимогами теорії та практики надання знань в сфері технічних наук німецькою мовою. Мета підручника – активне засвоєння лексичного і граматичного матеріалу, сприяння розвитку навичок усного мовлення, розвиток у студентів навичок читання і перекладу фахової літератури німецькою мовою, сприйняття на слух інформації та вміння письмово викласти суть проблеми і своє ставлення до неї.

План і програма з другої іноземної мови та перекладу


Мучка, М. З. План і програма з другої іноземної мови та перекладу : навч.-метод. комплекс / М. З. Мучка, О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 30 с.

Навчально-методичний комплекс для студентів ІI-IV курсів спеціальності "Переклад" розроблений на основі типових програм з другої іноземної мови для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved