slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Специфічна силова підготовка футболістів

Крижанівський, В. Р. Специфічна силова підготовка футболістів : метод. вказівки / В. Р. Крижанівський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 38 с.

В даних методичних вказівках описані комплекси спеціальних силових вправ для розвитку фізичних якостей футболіста. Призначено для викладачів-тренерів, які працюють із студентами всіх напрямів підготовки.

Збірник лекцій курсу "Фізичне виховання" для студентів 1-4 курсу

Збірник лекцій курсу "Фізичне виховання" для студентів 1-4 курсу : конспект лекцій / І. І. Насадюк, О. Т. Домашенко, В. М. Слезко [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 90 с.

Збірник лекцій розроблений викладачами кафедри фізичного виховання і спорту для користування студентами і викладачами всіх спеціальностей. У лекції включені питання фізіології, теорії і методики фізичного виховання, основи гігієни і здорового способу життя.

Навантаження та відпочинок в спортивному тренуванні

Домашенко, О. Т. Навантаження та відпочинок в спортивному тренуванні : метод. вказівки / О. Т. Домашенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2002. - 15 с.

Методичні вказівки “Навантаження та відпочинок в спортивному тренуванні” розраховані на студентів, які займаються у збірних командах університету.
Методичні вказівки розраховані на викладачів з фізичного виховання та для тренерів з усіх видів спорту.

Основи тренування в стрибках

Домашенко, О. Т. Основи тренування в стрибках : методичні вказівки / О. Т. Домашенко, Я. Д. Гресько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 34 с.

Методичні вказівки відображають основи та характеристику засобів підготовки стрибунів. Спеціальну фізичну підготовку і удосконалення техніки стрибків та швидкісно силову підготовку.

Система багаторічної підготовки баскетболістів

Гунько, О. П. Система багаторічної підготовки баскетболістів : метод. вказівки / О. П. Гунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 30 с.

В даних методичних вказівках описано проблеми відбору баскетболістів. Методвказівки призначено для викладачів-тренерів, які працюють в групах студентів секції «Баскетбол». Призначено для студентів усіх напрямів підготовки.

Методична розробка для збірної команди з баскетболу

Гунько, О. П. Методична розробка для збірної команди з баскетболу / О. П. Гунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 17 с.

Вправи являються єдиним методом засвоєння елементів гри або повторенням до тих пір, поки не виробиться бажаний навик і це буде основним при удосконаленні кидків на точність. Існує багато різних вправ, але кожний тренер може придумати і свої власні. Більшість тренерів використовують ідентичні вправи, але в кожного тренера є і свої власні улюблені які він частіше всього використовує.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved