slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник


Коржак, З. З. Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник : менеджмент / З. З. Коржак. - Івано-Франківськ : Полум’я, 2008. - 107 с.

Цей термінологічний словник-довідник призначається для студентів напрямків підготовки: «Економіка підприємства», «Фінанси та кредит», «Облік та аудит». Словник-довідник містить близько 2000 фахових термінів та тлумачень із зазначених дисциплін німецькою та українською мовами.

Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник


Когут, Л. Ф. Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник : Комп'ютерна інженерія. Програмна інженерія. / Л. Ф. Когут. - Івано-Франківськ : Полум’я, 2008. - 109 с.

Словник-довідник призначений для студентів напрямків підготовки «Комп’ютерна інженерія» і «Програмна інженерія», містить близько 2000 фахових термінів німецькою та українською мовами та доповнений тлумаченнями із зазначених вище галузей.

Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник


Когут, Л. Ф. Німецько-український та українсько-німецький кишеньковий фаховий словник-довідник : системна інженерія. Автоматизація та компютерно-інтегровані технології / Л. Ф. Когут. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 134 с.

Цей термінологічний словник-довідник призначається для студентів напрямків підготовки «Системна інженерія. Автоманизація та компютерно-інтегровані технології». Словник-довідник містить більше 2000 фахових термінів та тлумачень із зазначених дисциплін німецькою та українською мовами.

Німецька мова для державного управління


Когут, Л. Ф. Німецька мова для державного управління : навч. посіб. / Л. Ф. Когут. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 165 с.

Dieses Unterrichtswerk ist ein Lehr- und Lernbuch fur wirtschaftliche und Verwaltungsausbildungsberufe.

Іноземна мова


Іноземна мова : метод. вказівки до практичних занять / Л. Ф. Когут, Л. Г. Сорока, З. З. Коржак [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 102 с.

Читачеві пропонуються методичні вказівки для роботи на практичних заняттях з німецької та французької мов, підготовлені відповідно до діючої програми з іноземних мов для студентів немовних вузів технічних і економічних факультетів згідно з вимогами до теорії та практики надання знань в сфері технічних та економічних наук іноземною мовою.

Німецька мова


Думич, О. І. Німецька мова : навч. посіб. / О. І. Думич, Н. П. Богомоленко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 112 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Ділова німецька мова». Складається з 11 уроків, зміст яких відповідає модулю навчальної програми. Мета посібника – підготувати студентів до використання німецької мови в майбутній професійній діяльності як в усній, так і в письмовій формі спілкування. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020107 – «Туризм», які вивчають німецьку мову як основну іноземну.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved