slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Банк вправ для невміючих плавати

Бистров, А. О. Банк вправ для невміючих плавати : метод. вказівки / А. О. Бистров. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 40 с.

Методичні вказівки призначені для використання працівниками сфери фізичного виховання і спорту для невміючих плавати. Вправи можуть застосовуватися на погляд тренера-викладача, в тренуванні плавців і невміючих плавати.

Загальні основи методики тренування та спортивної підготовки баскетболіста

Белявський, І. Л. Загальні основи методики тренування та спортивної підготовки баскетболіста : метод. вказівки / І. Л. Белявський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 36 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни «Фізичне виховання», відображають загальні основи методики тренування та спортивної підготовки баскетболіста, та дають можливість ознайомитись зі значенням та видами підготовки спортсменів-баскетболістів. Призначені для студентів, викладачів та тренерів секції ”Баскетбол”.

Організація та проведення змагань з баскетболу

Бєлявський, І. Л. Організація та проведення змагань з баскетболу : методичні вказівки / І. Л. Бєлявський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 20 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «фізичне виховання». Методичні вказівки відображають організацію та проведення змагань з баскетболу дані методичні вказівки дають можливість ознайомитись з значенням та видами змагань, а також з системами розіграшів.

Баскетбол у системі фізичного виховання студентської молоді

Белявський, І. Л. Баскетбол у системі фізичного виховання студентської молоді : метод. вказівки / І. Л. Белявський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 137 с.

Методичні вказівки призначені для студентів I-IV курсів усіх спеціальностей, викладачів фізичного виховання та тренерів з баскетболу, котрі постійно повинні вдосконалювати власні знання та використовувати нову методику викладання. Методичні вказівки розроблено на основі сучасних педагогічних підходів до викладання фізичної культури у вищій школі та мають на меті узагальнити багаторічний досвід роботи зі студентами різних вікових груп, а також надати методичну допомогу викладачам фізичної культури в організації навчального процесу, у розподілі матеріалу за ступенем складності, ознайомити з комплексом засобів та методів навчання в баскетболі.

Історія розвитку баскетболу. Методика навчання гри в баскетбол

Белявський, І. Л. Історія розвитку баскетболу. Методика навчання гри в баскетбол : конспект лекцій / І. Л. Белявський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 23 с.

Методичні вказівки відображають історію розвитку та процес формування баскетболу та методику навчання гри в баскетбол. Дані методичні вказівки дають можливість детально ознайомитись з становленням і розвитком баскетболу та пізнати методику навчання гри.

Релігієзнавство

Олексишин, О. О. Релігієзнавство : методичні рекомендації / О. О. Олексишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 67 с

Методичні рекомендації містять вказівки для вивчення першоджерел на практичних заняттях з нормативного навчального курсу “Релігієзнавство”. До всіх змістовних модулів, передбачених робочою програмою дисципліни, подано уривки, фрагменти, витяги релігійних, філософських, історичних, правових текстів, наведено перелік питань для контролю знань, що має посприяти поглибленому осмисленню, вивченню першоджерел, пробудженню інтересу до їх особистої інтерпретації студентами. Можуть бути використані студентами спеціальностей „Геологія нафти і газу” та „Геофізика”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved