slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Німецька мова


Думич, О. І. Німецька мова : збірник контрольних робіт / О. І. Думич, Н. П. Богомоленко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 65 с.

Дані методичні вказівки пропонуються для студентів III та IV курсів заочної форми навчання спеціальностей ЕКП, ОА та ФН і спрямовані на контроль засвоєння відповідних програмних лексичних та граматичних тем.

Німецька мова


Думич, О. І. Німецька мова : збірник контрольних робіт / О. І. Думич, О. М. Гордій, М. В. Павлишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 55 с.

Даний збірник контрольних робіт з німецької мови призначений для студентів першого – четвертого курсів заочного та дистанційного навчання спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», які вивчають німецьку мову як другу іноземну.

Німецька мова


Думич, О. І. Німецька мова : методичні вказівки / О. І. Думич, О. М. Гордій, М. В. Павлишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 59 с.

Дані методичні вказівки «Контрольні роботи з німецької мови (другої іноземної) для студентів першого – четвертого курсів заочного та дистанційного навчання» призначені для студентів I – IV курсів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

Ділова німецька мова


Ділова німецька мова : Практикум. Ч. 2. / С. П. Гандзюк, Б. П. П'ятничко, Н. І. Грицина, Н. С. Масляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 224 с.

Практикум розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни і чинним навчальним пла-ном підготовки фахівців зі спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність” з урахуванням мотивації навчання студентів, формування теоретичного, практичного та професійного рівнів. Призначений для студентів даної спеціальності денної та заочної форми навчання.

Німецька мова


Грицина, Н. І. Німецька мова : навч. посіб. / Н. І. Грицина, Л. Ф. Когут. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 191 с.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Переклад» - 6.020303, «Документознавство» - 6.020105 та магістрів «Державного управління», може використовуватись для самостійної роботи. Мета навчального посібника - розвиток критичного мислення студентів, удосконалення і вмінь перекладу, аналізу, синтезу та продуктивного мовлення. Завдяки численним даним про різні країни посібник сприятиме розширенню світогляду студентів, їх вихованню та зростанню інтелекту.

Структура та значення констітуентів граматично-лексичного поля модальності в сучасній німецькій мові


Грицина, Н. І. Структура та значення констітуентів граматично-лексичного поля модальності в сучасній німецькій мові : методичні вказівки та завдання з німецької мови / Н. І. Грицина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 122 с.

Пропоновані методичні вказівки та завдання з німецької мови призначені для студентів I-IV курсів спеціальностей „Документознавство і інформаційна діяльність” та „Переклад”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved