slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Англійська мова. Рекомендації з використання комп'ютерної лабораторії в процесі навчання різних видів перекладу


Онушканич, І. В. Англійська мова. Рекомендації з використання комп'ютерної лабораторії в процесі навчання різних видів перекладу / І. В. Онушканич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 35 с.

Рекомендації з використання з комп’ютерної лабораторії в процесі навчання різних видів перекладу призначаються для викладачів, лаборантів та студентів спеціальності “Переклад” і мають на меті покращити знання про роботу комп’ютерної лабораторії та ознайомити відповідний персонал з новими технологіями навчання англійської мови та перекладу на базі комп’ютерної лабораторії.

Фонетика англійської мови


Нізамутдінов, Ф. М. Фонетика англійської мови : практикум / Ф. М. Нізамутдінов, Я. Ф. Нізамутдінова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 47 с.

Практикум дозволяє викладачам англійської фонетики наблизити їх багаторічний досвід та педагогічні навички до найсучасніших та загальновизнаних стандартів викладання. Виклавши основи і положення, що слугують підґрунтям практики вимови, автори скеровують студентів на подальші пошуки та ефективне спілкування сучасною англійською мовою.

A beginner's course in english for young computer leaners


Мойсеєнко, Н. В. A beginner's course in english for young computer leaners : навч. посіб. з англійської мови / Н. В. Мойсеєнко, І. І. Озарко, Н. Ф. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 195 с.

Навчальний посібник призначений для розвитку навичок спілкування англійською мовою за фахом студентів першого курсу напрямів підготовки "Системна інженерія", "Програмна інженерія" та "Комп'ютерна інженерія".

Англійська мова для користувачів ПК


Мельник, О. А. Англійська мова для користувачів ПК : практикум / О. А. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 148 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Іноземна мова». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050103 – «Програмна інженерія».

English for mechanicai computer-aided design = Англійська мова для спеціалістів комп'ютеризованиого машинобудування

Мельник, О. А. English for mechanicai computer-aided design = Англійська мова для спеціалістів комп'ютеризованиого машинобудування : практикум / О. А. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 198 с.

Практикум призначений для студентів технічних ВНЗ, які навчаються на механіко-технологічному факультеті, та для всіх інших спеціалістів, що працюють в галузі комп'ютеризованого машинобудування. Мета практикуму - розвиток навичок читання та усного мовлення на базі технічної літератури з фаху.

Основи автоматизованих систем перекладу


Мельник, В. Д. Основи автоматизованих систем перекладу : навч.-метод. комплекс / В. Д. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 21 с.

Навчально-методичний комплекс з основ автоматизованих систем перекладу для студентів спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з основ автоматизованих систем перекладу для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved