slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України

Федунків, З. Б. Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України : навч. посіб. Ч. 1 : Пам'ятки оборонної архітектури / З. Б. Федунків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 74 c.

Навчальний посібник для курсу «Архітетурно-містобудівна спадщина Західної України» розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Містить теоретичні основи предмету, знайомить з термінологією, джерелами і науковими методами дослідження об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини Західної України. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю – 7.06010201 – «Архітектура будівель і споруд».

Еволюція житла

Скрипин, Т. В. Еволюція житла : навч. посіб. / Т. В. Скрипин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 310 с.

Навчальний посібник «Еволюція житла» розроблено відповідно до робочої програми дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 7.06010201 «Архітектура будівель і споруд», а також для студентів вищих навчальних закладів відповідного профілю. Може бути корисний для фахівців у галузі архітектури, викладачів та широкого кола читачів, які цікавляться історією розвитку житла.

Історія садово-паркової архітектури

Веркалець, І. М. Історія садово-паркової архітектури : конспект лекцій / І. М. Веркалець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 60 с.

Конспект лекцій для курсу «Історія садово-паркової архітектури». Розроблені відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності «Архітектура будівель і споруд». Призначений для використання студентами денної форми навчання, напряму підготовки 6.060102 «Архітектура».

Ландшафтна архітектура

Веркалець, І. М. Ландшафтна архітектура : метод. рекомендації / І. М. Веркалець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 40 с.

Методичні рекомендації для курсу «Ландшафтна архітектура». Розроблені відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для використання студентами денної форми навчання, напряму підготовки 6.060102 «Архітектура».

Основи об'ємно-просторової композиції

Поліщук, Л. К. Основи об'ємно-просторової композиції : метод. посібник. Ч. 1 / Л. К. Поліщук, І. О. Родіна, О. Р. Новицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 100 с.

Методичний посібник для курсу «Об’ємно-просторова композиція». Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності «Архітектура будівель і споруд». Призначений для використання студентами денної форми навчання, напряму підготовки 6.060102 «Архітектура».

Архітектурне проектування. Індивідуальний житловий будинок

Архітектурне проектування. Індивідуальний житловий будинок : метод. рекомендації. Ч. ІІ / Л. К. Поліщук, Т. В. Скрипин, Я. В. Василишин [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 45 с.

Методичні рекомендації для курсу «Архітектурне проектування». Розроблені відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності 7.120101 «Архітектура будівель і споруд» напряму 6.060102 “Архітектура“. Призначені для використання студентами денної форми навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved