slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Автоматизований контроль технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння


Семенцов, Г. Н. Автоматизований контроль технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур. - 2-е вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 145 с.

Методичні вказівки складено відповідно до нового навчального плану, та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 - «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Методичні вказівки призначені для студентів денної і заочної форми навчання з метою вивчення сучасного стану проблеми контролю шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння, методичного, технічного і програмного забезпечення методу контролю технічного стану доліт.

Спеціальні вимірювальні прилади і системи


Спеціальні вимірювальні прилади і системи : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук [та ін.]. - 2-е вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 103 с.

Методичні вказівки складено відповідно до нового навчального плану, та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 - «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Методичні вказівки призначені для студентів денної і заочної форм навчання з метою вивчення загальних відомостей про інформацію, її передачу із вибою свердловини на поверхню, прилади і системи для контролю глибинних параметрів процесу буріння.

Автоматизація періодичних технологічних процесів


Автоматизація періодичних технологічних процесів : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. І. Когутяк [та ін.]. - 2-е вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 175 с.

Методичні вказівки складено відповідно до нового навчального плану, та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 - «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Методичні вказівки призначені для студентів очної та заочної форми навчання з метою вивчення основних принципів класифікації технологічних процесів як об’єктів автоматизації, методів синтезу алгоритмів і системи керування на сучасному рівні для періодичних процесів нафтової і харчової промисловості.

Автоматизація періодичних технологічних процесів


Автоматизація періодичних технологічних процесів : методичні вказівки / Я. Р. Когуч, М. І. Когутяк, М. В. Шавранський, Т. О. Бербець. - 2-е вид. - Івано-Франківськ : ІФТУНГ, 2010. - 51 с.

Методичні вказівки складено відповідно до нового навчального плану, та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання з метою вивчення параметрів кінетичних і динамічних моделей, параметрів математичної моделі видобутку нафти за методикою Б.І. Алібекова.

Цифрові системи керування та обробки інформації


Чигур, І. І. Цифрові системи керування та обробки інформації : навч. посіб. / І. І. Чигур, Я. Р. Когуч. - 2-е вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 64 с.

Навчальний посібник складено відповідно до нового навчального плану, та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 - «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Навчальний посібник призначений для студентів очної та заочної форми навчання з метою вивчення типових алгоритмів цифрових регуляторів та їх програмно-машинної реалізації, розрахунку цифрових систем керування.

Комп'ютерно-інтегровані технології та їх програмування


Когутяк, М. І. Комп'ютерно-інтегровані технології та їх програмування : лабораторний практикум / М. І. Когутяк, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 88 с.

Лабораторний практикум з курсу “Компютерно-інтегровані технології та їх програмування“ призначений для студентів спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved