slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Порівняльна лексикологія української та англійської мов

Дерді, Е. Т. Порівняльна лексикологія української та англійської мов : навч.-метод. комплекс / Е. Т. Дерді. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 23 c.

Навчально методичний комплекс з порівняльної лексикології української та англійської мов для студентів III курсу спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм курсу порівняльної лексикології англійської та української мов для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Проблеми перекладу науково-технічної літератури

Дерді, Е. Т. Проблеми перекладу науково-технічної літератури : навч.-метод. комплекс / Е. Т. Дерді. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 35 c.

Навчально методичний комплекс з проблеми перекладу науково-технічної літератури для студентів IV курсу спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з проблем перекладу науково-технічної літератури для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Вступ до перекладознавства

Дерді, Е. Т. Вступ до перекладознавства : навч.-метод. комплекс / Е. Т. Дерді. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 24 c..

Навчально-методичний комплекс зі вступу до перекладознавства спеціальності "Переклад" розроблені на основі типових програм зі вступу до перекладознавства для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Перекладацька практика

Дерді, Е. Т. Перекладацька практика : прогр. та метод. рек. / Е. Т. Дерді, О. І. Пришлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 21 c.

Програма та методичні рекомендації з перекладацької практики (англійська та українська мова) для студентів спеціальності "Переклад" розроблені на основі типових програм перекладацької практики з англійської мови для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

English Spelling

Дерді, Е. Т. English Spelling : методичні вказівки та завдання / Е. Т. Дерді. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 46 c.

Методичні вказівки та завдання з англійської мови для навчання орфографії студентів I-IV курсів спеціальності "Переклад" розроблені на основі типових програм з англійської мови як основної для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Історія основної іноземної мови

Дерді, Е. Т. Історія основної іноземної мови : навч.-метод. комплекс / Е. Т. Дерді. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 33 c.

Навчально методичний комплекс з історії основної іноземної мови для студентів II курсу спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з курсу історії основної іноземної мови для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved