slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

English is Tough Stuff

Дерді, Е. Т. English is Tough Stuff : метод. вказівки та завдання / Е. Т. Дерді. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 43 c.

Методичні вказівки та завдання з англійської мови для навчання фразеологічному аспекту студентів I-IV курсів спеціальності "Переклад" розроблені на основі типових програм з англійської мови як основної для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Англійська мова за професійним спрямуванням

Гринда, Ю. І. Англійська мова за професійним спрямуванням : методичні вказівки для студентів курсу "Геодезія, картографія та землеустрій " / Ю. І. Гринда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 82 с.

Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Англійська мова за професійним спрямуванням”. Завдання методичних вказівок складаються з двох основних розділів, які містять в собі уроки, що включають базовий лексичний матеріал, основний текст, запитання та лексико-граматичні вправи до нього, а також інші додаткові вправи, що сприяють розвитку навичок усного та письмового мовлення. Підготовлені завдання спрямовані на аудиторну, а також самостійну та індивідуальну роботу студентів. Текстовий матеріал супроводжується малюнками та схемами, які допомагають зробити його більш зрозумілим та унаочненим.

Англійська мова за професійним спрямуванням

Гриш, О. Д. Англійська мова за професійним спрямуванням : метод. вказівки / О. Д. Гриш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 56 c.

Методичні вказівки призначені для студентів 1-2 курсів для розвитку і вдосконалення навичок професійно спрямованого спілкування англійською. Завдання методичних вказівок складаються з двох основних розділів. Перший розділ містить в собі дві контрольні роботи, які, в свою чергу, містять в собі тексти і лексико-граматичні вправи до них. Додаткові тексти, які містяться в другому розділі, розраховані на самостійне опрацювання студентами.

Ділова англійська мова

Гриш, О. Д. Ділова англійська мова : метод. вказівки / О. Д. Гриш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 29 с.

Завдання методичних вказівок складаються з двох основних розділів. Кожен розділ містить в собі текст і лексико-граматичні вправи до нього. Додаткові тексти розраховані на самостійне опрацювання студентами. Мета даних вказівок – сприяти формуванню і розвитку навичок читання, перекладу та практичному освоєнню професійно спрямованих тем, передбачених навчальною програмою.

Англійська мова за професійним спрямуванням

Галай, Т. М. Англійська мова за професійним спрямуванням : методичні вказівки / Т. М. Галай. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 81 с.

Методичні вказівки призначені для студентів 1-го курсу очної, заочної та дистанційної форми навчання для розвитку так вдосконалення навичок читання, перекладу та професійно-орієнтованого спілкування англійською мовою. Завдання методичних вказівок складаються з двох основних розділів. Кожен розділ містить в собі тексти фахового спрямування та лексико-граматичні вправи, розраховані на самостійне опрацювання студентами даного матеріалу. Мета даних вказівок – сприяти формуванню і розвитку навичок читання, перекладу та практичному освоєнню професійно спрямованих тем, передбачених навчальною програмою.

Fuel Service Millitary School Personnel

Вязніцев, Ю. В. Fuel Service Millitary School Personnel = [Паливн .....] : навч. посіб. з англійської мови / Ю. В. Вязніцев, Г. І. Лазарук, В. М. Хтема. - Івано-Франківськ : ІФТУНГ, 2003. - 119 с.

Даний посібник призначений для студентів-курсантів 1 курсу спеціальності ”Газонафтопроводи та газонафтосховища” стаціонарної форми навчання. Основна мета посібника - забезпечити розвиток навичок і вмінь роботи з фаховою літературою за темами, які передбачені програмою з англійської мови для факультету спеціальності ”Газонафтопроводи та газонафтосховища”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved