slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Основи теорії надійності і технічної діагностики систем


Заміховський, Л. М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем : лаб. практикум / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий, Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 79 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Основи теорії надійності і технічної діагностики систем”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни“Основи теорії надійності і технічної діагностики систем”. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201 – "Системна інжеренія".

Компоненти систем збору, обробки та передачі даних


Заміховський, Л. М. Компоненти систем збору, обробки та передачі даних : навч. посіб. Ч. 1 : Первинні перетворювачі та нормуючі кола / Л. М. Заміховський, М. Я. Николайчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 170 с.

Навчальний посібник містить матеріали, необхідні для вивчення дисциплін у відповідності з навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Системи управління і автоматики”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Цифрові системи керування та обробки інформації


Семенцов, Г. Н. Цифрові системи керування та обробки інформації : самостійна робота / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур, Я. Р. Когуч. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 15 с.

Для студентів спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”

Теорія автоматичного управління. Початки програмуваня у середовищі MatLab. Основні можливості пакету для аналізу лінійних неперервних САУ


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління. Початки програмуваня у середовищі MatLab. Основні можливості пакету для аналізу лінійних неперервних САУ : метод. вказівки / Л. О. Сав'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 140 с.

Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.091401 – “Системи управління та автоматики”

Теорія автоматичного управління


Добров, Є. Є. Теорія автоматичного управління : лаб. практикум. Ч.1 : Моделювання, аналіз і синтез лінійних САУ в середовищах MATLAB і VisSim / Є. Є. Добров, Л. О. Сав'юк, Р. М. Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 112 с. -

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Теорія автоматичного управління”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050201 – “Системна інженерія”.

Теорія автоматичного управління


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління : лаб. практикум. Ч.2 : Моделювання, аналіз і синтез нелінійних САУ в середовищі MATLAB / Л. О. Сав'юк, Р. М. Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 60 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Теорія автоматичного управління”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050201 – “Системна інженерія”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved