slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Документознавство та інформаційна діяльність


Малик, Г. Д. Документознавство та інформаційна діяльність : метод. вказ. з навч.- переклад. практики / Г. Д. Малик, Т. О. Літовка, Б. П. П'ятничко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 33 с.

Методичні рекомендації з навчальної перекладацької практики для студентів спеціальності 6.020100 "Документознавство та інформаційна діяльність" розроблена на основі типових програм з англійської/німецької мови для неспеціальних та спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для спеціальності 6.020100 "Документознавство та інформаційна діяльність".

Навчальний посібник з курсу "Англійська технічна мова". WINDOWS 2000 PROFESSIONAL

Лазарук, Г. І. Навчальний посібник з курсу "Англійська технічна мова". WINDOWS 2000 PROFESSIONAL / Г. І. Лазарук, Н. Ф. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 109 с.

Навчальний посібник є частиною комплексу посібників з англійської мови, мета яких – сприяти формуванню і розвитку навичок читання, перекладу й мовлення та практичному засвоєнню матеріалу, передбаченого навчальною програмою. Навчальний посібник призначений для студентів ІI - ІІІ курсів очної, заочної та екстернатної форм навчання для розвитку комунікативних навичок спілкування англійською мовою на матеріалі за фахом.

Навчальний посібник з англійської мови "Основи функціонального менеджменту"

Лазарук, Г. І. Навчальний посібник з англійської мови "Основи функціонального менеджменту" / Г. І. Лазарук, О. Ф. Сузік. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 98 с.

Даний посібник призначений для студентів 3-4 курсів економічних спеціальностей стаціонарної форми навчання. Основна мета даного посібника - забезпечити розвиток навичок і вмінь роботи з фаховою літературою за темами, які передбачені програмою з англійської мови для студентів факультету економіки та менеджменту за спеціальністю “Менеджмент організацій”.

Англійська мова

Лабурець, Т. О. Англійська мова : практикум для самостійної та індивідуальної роботи / Т. О. Лабурець, Г. І. Лазарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 112 с.

Даний практикум розроблений на основі робочих програм для усіх напрямів підготовки. Практикум складається з п’яти розділів. Мета практикуму – забезпечити розвиток усної та письмової комунікації на основі різноманітного текстового матеріалу. Система, обсяг та характер поданих у збірнику вправ є достатнім для тренування та закріплення навичок вжитку граматичних та лексичних форм. Вправи на переклад дозволять визначити та закріпити рівень володіння англійською мовою, адекватно інтерпретувати іншомовне висловлювання. Деякі завдання подаються з ключами.

Англійська мова

Лабурець, Т. О. Англійська мова : метод. вказівки / Т. О. Лабурець, Г. І. Лазарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 81 с.

Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми для студентів I-II курсів напряму підготовки 6.030504“Економіка та підприємництво”. Методичні вказівки включають п’ять серій різноманітних вправ, які відображають певний аспект у вивченні англійської мови і дозоляють перевірити глибину і якість засвоєного матеріалу.

Навчальний посібник з англійської мови. Gateway to the USA

Лабурець, Т. О. Навчальний посібник з англійської мови. Gateway to the USA. / Т. О. Лабурець, Г. І. Лазарук, Н. Ф. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 146 с.

Навчальний посібник є частиною комплексу посібників з англійської мови, мета яких – сприяти формуванню і розвитку навичок читання, перекладу й мовлення та практичному освоєнню розмовних тем, передбачених навчальною програмою. Навчальний посібник призначений для студентів І - ІІІ курсів очної, заочної та дистанційної форм навчання для розвитку комунікативних навичок спілкування англійською мовою на краєзнавчому матеріалі.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved