slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Рольова гра на заняттях з англійської мови


Тимофєєва, І. С. Рольова гра на заняттях з англійської мови : навч. посіб. / І. С. Тимофєєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 115 с.

Навчальний посібник складається з трьох розділів. Перший розділ містить теоретичне ознайомлення з поняттям рольової гри, рекомендації викладачам щодо підготовки до занять з використанням даного матеріалу та три уроки-моделі, розроблені з урахуванням часових обмежень. Другий розділ складається з 91 ситуації для рольових ігор, які можуть не тільки використовуватися викладачами-ентузіастами, а також і надихати їх на створення власних ситуацій, стосовно теми заняття. Третій розділ містить 102 різноманітних види діяльності, що можуть бути використані на заняттях з англійської мови.

Англійська мова


Тимофєєва, І. С. Англійська мова : навч. посіб. / І. С. Тимофєєва, Н. І. Сащак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 94 с.

Навчальний посібник комунікативно і багатоаспектно спрямований. Кожний розділ містить основний текст (або декілька текстів), лексику, граматичні та лексико-граматичні вправи. Також є розділи, які містять вправи на обговорення ситуацій, діалоги та вправи з моделюванням нових діалогів. Додаткові тексти розраховані на самостійне опрацювання студентами.

Іноземна мова


Соломчак, Т. В. Іноземна мова : метод. вказівки / Т. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 50 с.

Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми дисципліни «Іноземна мова» (англійська). Методичні вказівки складаються з двох розділів. Перший розділ включає тексти з серією комунікативних та граматичних вправ, які сприяють розвитку та вдосконаленню навичок усного та письмового мовлення у вивченні англійської мови. До другого розділу входять тексти, що дозволяють перевірити глибину і якість засвоєного матеріалу.

Англійська мова для геофізиків


Соломчак, Н. Ф. Англійська мова для геофізиків : практикум з англійської мови / Н. Ф. Соломчак, О. В. Шевченко, О. М. Карпенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 103 с.

Практикум призначений для розвитку навичок спілкування англійською мовою за фахом студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Геофізика". Практикум складається з 10 розділів, що містять тексти фахового спрямування, термінологічний словник до них та вправи. Завдання та тести для самоконтролю охоплюють весь матеріал практикуму. У додатках подано таблиці символів, що використовуються у геофізичних дослідженнях свердловин та у нафтогазовій петрофізиці.

English for Oil and Gas Engineers


Соломчак, Н. Ф. English for Oil and Gas Engineers : навч. посіб. / Н. Ф. Соломчак, І. І. Озарко, Н. В. Мойсеєнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 213 с.

Навчальний посібник призначений для розвитку навичок спілкування англійською мовою за фахом студентів напряму підготовки -"Нафтогазова справа". 6 частин навчального посібника містять тексти фахового спрямування, вправи до них та тестові завдання. Навчальний посібник має предметний покажчик та докладний термінологічний словник до кожної частини.

A beginner's course in english for oil and gas drilling


Соломчак, Н. Ф. A beginner's course in english for oil and gas drilling : навч. посіб. з англійської мови / Н. Ф. Соломчак, І. І. Озарко, Н. В. Мойсеєнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 207 c.

Навчальний посібник призначений для розвитку навичок спілкування англійською мовою за фахом студентів першого курсу напрямів підготовки "Системна інженерія", "Програмна інженерія" і "Комп'ютерна інженерія".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved