slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Лікувальна фізкультура при захворюваннях опорно рухового апарату

Насадюк, І. І. Лікувальна фізкультура при захворюваннях опорно рухового апарату : конспект лекцій / І. І. Насадюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 22 с.

Конспект лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей та працівників сфери фізичної культури. В цій роботі розкриті питання що до різноманітних вправ при лікуванні опорно - рухового апарату людини.

Тестування у фізичному вихованні

Насадюк, І. І. Тестування у фізичному вихованні : метод.вказівки / І. І. Насадюк. - Івано-Франківськ : Факел, 2003. - 44 с

Методичні вказівки призначені для використання працівниками сфери фізичної культури і спорту, спортсменами, людей що займаються оздоровчою фізичною культурою. У методичних вказівках представлені тести оцінювання різнобічних сторін як фізичного стану організму так і антропометричних даних, фізичної працездатності.

Методичні вказівки з курсу "Фізичне виховання" до розділу "Використання спеціально-підготовчих вправ при навчанні техніки легкоатлетичних видів"

Методичні вказівки з курсу "Фізичне виховання" до розділу "Використання спеціально-підготовчих вправ при навчанні техніки легкоатлетичних видів" / Файчак І.І., Файчак Р.Ф., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 22 с.

У методичних вказівках дається коротка характеристика техніки легкоатлетичних видів і перелік спеціально-підготовчих врпав для оволодіння їх технікою. Методичні вказівки розраховані на викладачів і тренерів з легкої атлетики, вони допоможуть швидко і досконально навчати техніки легкоатлетичних видів включенх в учбову програму для студентів з спеціалізації “Легка атлетика”.

Історія розвитку гандболу

Мельник, Д. М. Історія розвитку гандболу : методичні вказівки / Д. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 23 с.

Методичні вказівки призначені для використання працівниками сфери фізичної культури і спорту, спортсменами, студентами всіх спеціальностей,любителів гандболу.

Рухливі ігри в системі фізичного виховання студентів

Мельник, Д. М. Рухливі ігри в системі фізичного виховання студентів : методичні вказівки / Д. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 27 с.

Методичні вказівки призначені для використання працівниками сфери фізичної культури і спорту, спортсменами, студентами всіх спеціальностей.

Техніка вільної і греко - римської боротьби

Марзаганов, Х. Т. Техніка вільної і греко - римської боротьби : Методичні вказівки / Х. Т. Марзаганов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 34 c.

Методичні вказівки призначені для практичних занять. Навчання і удосконалення техніки вільної і греко-римської боротьби формують гармонічний розвиток студентської молоді. Виконуючи спеціальні вправи борця під час навчально-тренувального процесу студенти привчаються свідомо впливати на стан свого здоров’я, а досягаючи успіхів у цьому, набувають більшої впевненості в своїх силах, стають більш активними, життєрадісними, сповнюються почуттям власної гідності.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved