slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Геохімія навколишнього середовища

Геохімія навколишнього середовища : метод. вказівки з теорет. курсу, самост. та індивід. роботи / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 28 с.

Виробнича практика

Виробнича практика : метод. рек. / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 14 с. .

Біоіндикація та біотестування

Біоіндикація та біотестування : метод. вказівки / Н. І. Глібовицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 14 с.

Біоіндикація та біотестування

Біоіндикація та біотестування : конспект лекцій / Н. І. Глібовицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 94 с..

Екологія нафтогазового комплексу

Екологія нафтогазового комплексу : лаб. практикум / Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 64 с.

Екологія нафтогазового комплексу

Екологія нафтогазового комплексу : курсове проектування для студ. спец. "101-Екологія" / М. М. Орфанова, Л. В. Плаксій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 33 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved