slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Мікроконтролери та програмовані логічні контролери


Мікроконтролери та програмовані логічні контролери : лаб. практикум / А. І. Лагойда, М. І. Когутяк, Л. І. Лагойда. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2020. - 88 с.

Технічна експлуатація автомобілів


Технічна експлуатація автомобілів : метод. вказівки з курс. проектування / І. Я. Захара. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2020. - 69 с.

Соціологія


Соціологія : конспект лекцій / В. І. Кудлач. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2020. - 117 с.

Philosophy


Philosophy : lecture notes / L. Z. Andrusiv. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2020. - 98 p.

Теорія перекладу


Теорія перекладу : метод. вказівки для самост. роботи студентів / Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 30 с.

Машини та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин. Бурові машини і комплекси


Машини та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин. Бурові машини і комплекси : метод. вказівки для курсового проектування / Ю. В. Міронов, Т. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 24 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved