slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Навчально-методичний комплекс з основної іноземної мови для студентів спеціальності "Переклад"


Янишин, О. К. Навчально-методичний комплекс з основної іноземної мови для студентів спеціальності "Переклад" / О. К. Янишин, І. А. Сахневич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 33 с.

Навчально методичний комплекс з основної іноземної мови для студентів спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з основної іноземної мови для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Навчально-методичний комплекс з методики викладання основної іноземної мови


Янишин, О. К. Навчально-методичний комплекс з методики викладання основної іноземної мови / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 64 с.

Навчально методичний комплекс з методики викладання основної іноземної мови для студентів IV курсу спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з методики викладання для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Педагогічна практика з іноземної мови


Янишин, О. К. Педагогічна практика з іноземної мови : програма та методичні рекомендації / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 69 с.

Програма та методичні рекомендації з педагогічної практики іноземної мови призначена для студентів 4-го курсу. У методичних рекомендаціях висвітлюється мета і завдання педагогічної практики, завдання і зміст навчально-виховної роботи студентів під час її проходження, права та обов'язки студентів-практикантів, зміст і організацію їх діяльності, зміст навчальної діяльності керівників педагогічної практики, групових методистів та вчителів іноземної мови.

Методичні вказівки з розвитку навичок та вмінь комунікативної компетенції з англійської мови для студентів 1 курсу технічних спеціальностей усіх форм навчання


Юрійчук, В. М. Методичні вказівки з розвитку навичок та вмінь комунікативної компетенції з англійської мови для студентів 1 курсу технічних спеціальностей усіх форм навчання / В. М. Юрійчук, О. Ф. Сузік, Л. Я. Коробейко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 47 с.

Методичні вказівки є частиною комплексу посібників з англійської мови, мета яких сприяти формуванню і розвитку навичок читання, перекладу й мовлення та практичному освоєнню розмовних тем, передбачених навчальною програмою. Методичні вказівки призначені для студентів 1 курсу очної, заочної та екстернатної форм навчання для розвитку комунікативних навичок спілкування англійською мовою на базі мінімально необхідного лексичного рівня.

Порівняльна граматика англійської та української мови


Шлапак, І. М. Порівняльна граматика англійської та української мови : навч.-метод. комплекс / І. М. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 28 с.

Навчально методичний комплекс з порівняльної граматики англійської та української мов для студентів III курсу спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з порівняльної граматики для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Практикум з англійської мови "Travelling. Weather and Climate"


Шевченко, О. В. Практикум з англійської мови "Travelling. Weather and Climate". / О. В. Шевченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 69 с.

Навчальний посібник є частиною комплексу посібників з англійської мови, мета яких – сприяння формуванню і розвитку мовленнєвих навичок, навичок читання і перекладу, а також практичному засвоєнню розмовних тем, передбачених навчальною програмою. Навчальний практикум призначений для студентів економічних спеціальностей І – ІІІ курсів очної, заочної та дистанційної форми навчання для розвитку комунікативних навичок спілкування англійською мовою на базі розмовних тем.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved