slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Основи теоріі перекладу та інтерпретаціі тексту

Кісіль, М. В. Основи теоріі перекладу та інтерпретаціі тексту : конспект лекцій і практикум / М. В. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 65 с.

Конспекти восьми лекцій та практичні завдання до них укладені згідно програмових вимог і мають на меті навчити студентів використовувати адекватні методи перекладу англомовного тексту українською мовою. В контексті перекладу розглядаються проблеми лінгвістичного аналізу тексту, а також прийоми реферування.

Завдання для домашнього читання (на основі книги Д.Вебстер "Довгоногий дядечко")

Ігнатюк, О. Г. Завдання для домашнього читання (на основі книги Д.Вебстер "Довгоногий дядечко") / О. Г. Ігнатюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 34 с.

Завдання для домашнього читання для студентів I курсу спеціальності "Переклад" розроблені на основі типових програм з англійської мови як основної для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності. Завдання затверджено на засіданні кафедри перекладу.

Говоримо та читаємо англійською

Ігнатюк, О. Г. Говоримо та читаємо англійською : практикум / О. Г. Ігнатюк, Н. І. Сащак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2006. - 89 с.

Метою практикуму є формування у студентів іншомовної компетенції, яка включає розвиток мовних, мовленнєвих та соціокультурних навичок студентів. Структура практикуму відображає комунікативну спрямованість матеріалу, наявність автентичних матеріалів, зразки та формули сучасного мовленнєвого етикету, комунікативні ситуації у різних сферах спілкування, діалоги та завдання, що формують вміння аргументовано доводити власну точку зору, розвивати дискусію та ініціювати спілкування.

Навчальний посібник з англійської мови "Gateway to Australia"

Ігнатюк, О. Г. Навчальний посібник з англійської мови "Gateway to Australia" / О. Г. Ігнатюк, Н. І. Сащак, О. В. Шевченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 68 c.

Навчальний посібник є частиною комплексу посібників з англійської мови, мета яких – сприяння формуванню і розвитку мовленнєвих навичок, навичок читання і перекладу, а також практичному засвоєнню розмовних тем, передбачених навчальною програмою. Навчальний посібник призначений для студентів І – ІІІ курсів очної, заочної та дистанційної форми навчання для розвитку комунікативних навичок спілкування англійською мовою на базі країнознавчого матеріалу.

Англійська мова для екологів

Ігнатюк, О. Г. Англійська мова для екологів : навч. посіб. / О. Г. Ігнатюк, В. О. Сисоєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 81 с.

Робота над темою “екологія” передбачає оволодіння студентами необхідної інформації з різних аспектів теми та набуття мовленнєвого досвіду її використання. Посібник містить інформаційно насичений текстовий матеріал, який уможливлює отримання достатньої кількості екологічних знань, необхідних для сприймання і розуміння іншомовних текстів, а також обговорення проблем, пов’язаних з довкіллям та його охороною.

Англійська мова

Ігнатюк, О. Г. Англійська мова : метод. вказівки / О. Г. Ігнатюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 35 с.

Для студентів спеціальності “Електротехнічні системи електропостачання”

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved