slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Програмовані логічні контролери


Когутяк, М. І. Програмовані логічні контролери : метод. вказ. до виконання курсової роботи / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 81 с.

Методичні вказівки призначені для всіх форм навчання з метою отримання практичних навичок проектування систем керування технологічними об’єктами на базі програмованих логічних контролерів. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ


Лозинський, О. Є. Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ : конспект лекцій / О. Є. Лозинський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 138 с.

Викладено основні види геологічних досліджень, які проводять при бурінні свердловин з метою об’єктивного вивчення геологічного розрізу та характеру нафтогазоносності надр. Висвітлено наукові основи обґрунтування виявлення та вивчення родовищ нафти і газу. Розглянуто основні положення геологорозвідувального процесу на різних стадіях, геолого-економічної оцінки нафтогазоносних об’єктів та охорони надр і довкілля при бурінні свердловин. Особливу увагу приділено методиці проведення пошуково-розвідувального буріння в різних геологічних умовах.

Нафтогазова геологія


Михайлів, І. Р. Нафтогазова геологія : лабораторний практикум / І. Р. Михайлів, Г. М. Мула. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 89 с.

Розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни “Нафтогазова геологія”. Лабораторний практикум містить теоретичні положення, методичні поради до виконання лабораторних робіт, наведено рекомендації щодо їх оформлення та наводяться ключові запитання та завдання для самоконтролю.

Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ


Михайлів, І. Р. Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ : метод. вказ. до курсової роботи / І. Р. Михайлів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 28 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни „Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ”. Можуть використовуватись студентами денної та заочної форми навчання. У методичних вказівках висвітлено теми, зміст, особливості виконання курсових робіт, а також методичні підходи до здійснення техніко-економічних розрахунків.

Глобальна економіка


Дзьоба, О. Г. Глобальна економіка : конспект лекцій / О. Г. Дзьоба, Р. Т. Мацьків, О. С. Яцюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 100 с.

У конспекті лекцій викладено теоретичні засади глобалізації та економічної інтеграції, поведінки економічних суб’єктів в умовах глобалізації, проаналізовано практичний досвід впровадження різних форм економічної інтеграції, розкрито особливості формування глобальних ринків; наведено універсальний інструментарій для дослідження та обґрунтування економічних явищ, які відбуваються у світовій економіці.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Інвестиційний аналіз"


Боднарук, І. Л. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Інвестиційний аналіз" : для магістрів денної форми навчання / І. Л. Боднарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 62 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни. У методичних вказівках подано мету та завдання навчальної дисципліни «Інвестиційний аналіз» загальні рекомендації щодо вивчення дисципліни, тематичний план та зміст навчальної програми дисципліни, елементи самостійної роботи, їх зміст та обсяги в годинах, інформаційне забезпечення, містить контрольні питання для обговорення на практичних заняттях.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved