slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Екологічне картування

Екологічне картування : конспект лекцій / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 59 с.

Ґрунтознавство

Ґрунтознавство : метод. вказівки до проведення лаб. занять / М. М. Орфанова, Г. Д. Стельмахович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 58 с.

Логічний аналіз

Логічний аналіз : навч. посіб. для самост. і індивід. робіт / О. Г. Малько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 38 с.

Спеціальні розділи математики. Математичні основи теорії систем

Спеціальні розділи математики. Математичні основи теорії систем : практикум / О. Г. Малько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 266 с.

Математичні основи теорії систем

Математичні основи теорії систем : навч. посіб. / О. Г. Малько, В. П. Нісонський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 336 с.

Геодезичне приладознавство. Теодоліти

Геодезичне приладознавство. Теодоліти : збірник тестових запитань та завдань / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 35 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved