slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Загальна історія архітектури і містобудування. Доба середньовіччя


Загальна історія архітектури і містобудування. Доба середньовіччя : метод. вказівки до практичних занять / З. Б. Федунків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 19 с.

Каталог дипломних проєктів


Каталог дипломних проєктів : Вибрані роботи 2012-2014рр. / Х. В. Василів, З. Б. Федунків, О. В. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 63 с.

Рисунок гіпсової голови


Рисунок гіпсової голови : метод. вказівки для практичних занять / Н. Г. Борсук, М. Г. Мелкомукова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 28 с.

Дипломне проєктування


Дипломне проєктування : метод. вказівки до виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи спец. 191 Архітектура та містобудування / Т. В. Скрипин, Х. В. Василів, К. Т. Голубчак [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 52 с.

Технологія підвищення нафтогазоконденсатовилучення із пластів


Технологія підвищення нафтогазоконденсатовилучення із пластів : практикум / О. Р. Кондрат, Н. С. Дремлюх, М. І. Щепанський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 72 с.

Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ


Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ : лаб. практикум / В. Р. Возний, А. В. Грицанчук, Я. Я. Якимечко, М. І. Щепанський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 73 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved