slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Фізична культура при міопії високого ступеня

Полянський, І. М. Фізична культура при міопії високого ступеня : метод. рекомендації / І. М. Полянський, В. М. Улізько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 20 с.

Методичні рекомендації містять комплекси вправ, які спрямованні на покращення стану здоров'я студентів спеціального медичного відділення при міопії високого ступеня. Методичні рекомендації також можуть бути використані різними верствами населення, які мають проблему короткозорості різного ступеня.

Тактика і техніка гри в гандбол

Пелех, Л. С. Тактика і техніка гри в гандбол : методичні вказівки / Л. С. Пелех. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 52 c.

Методичні вказівки призначений для використання студентами всіх спеціальностей. Детально описані методи техніки і тактики навчання. Багато інформації наведено щодо тренувального процесу гандболістів із наведеними вправами.

Історія розвитку гандболу

Пелех, Л. С. Історія розвитку гандболу : метод. вказівки / Л. С. Пелех. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 19 с.

Дані методичні вказівки розроблені згідно програми фізичного виховання до теоретичної частини і призначені для використання викладачами у проведенні занять з фізичного виховання із студентами всіх спеціальностей. Наведені коротко дані по історії та розвитку гандболу в Україні та на Івано-Франківщині. Більш детально описані досягнення жіночої збірної на Олімпіаді у Греції 2004 р. Перераховані теоретичні вимоги до викладеного матеріалу.

Дихальна гімнастика для студентів спеціально медичних груп

Насадюк, І. І. Дихальна гімнастика для студентів спеціально медичних груп : метод. вказівки / І. І. Насадюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 35 с.

Методичні вказівки призначений для студентів всіх спеціальностей та працівників сфери фізичної культури. В цій роботі розкриті питання що до дихальноі гімнастики для студентів спеціально медичних груп.

Лікувальна фізкультура при захворюваннях опорно рухового апарату

Насадюк, І. І. Лікувальна фізкультура при захворюваннях опорно рухового апарату : конспект лекцій / І. І. Насадюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 22 с.

Конспект лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей та працівників сфери фізичної культури. В цій роботі розкриті питання що до різноманітних вправ при лікуванні опорно - рухового апарату людини.

Тестування у фізичному вихованні

Насадюк, І. І. Тестування у фізичному вихованні : метод.вказівки / І. І. Насадюк. - Івано-Франківськ : Факел, 2003. - 44 с

Методичні вказівки призначені для використання працівниками сфери фізичної культури і спорту, спортсменами, людей що займаються оздоровчою фізичною культурою. У методичних вказівках представлені тести оцінювання різнобічних сторін як фізичного стану організму так і антропометричних даних, фізичної працездатності.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved