slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Дослідження нафтових свердловин та пластів


Попадюк, Р. М. Дослідження нафтових свердловин та пластів : конспект лекцій / Р. М. Попадюк, Я. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 76 с.

Конспект лекцій вміщує загальні відомості про методи дослідження свердловин і пластів та розкриті в достатній мірі гідродинамічні методи дослідження свердловин на усталених режимах їх роботи та методики оброблення результатів дослідження. Приведені також особливості дослідження видобувних свердловин за способами їх експлуатації та нагнітальних свердловин. Коротко подано суть термометричних досліджень свердловин та характеру припливу і поглинання рідини по товщині продуктивного пласта.

Практикум з дисципліни "Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах


Гідзяк, І. П. Практикум з дисципліни "Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах. Ч. 1 / І. П. Гідзяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 95 с.

Сьогодні магістральні трубопроводи будуються поточними методами з концентрацією значних трудових та матеріальних ресурсів для завершення будівництва в нормативні терміни.

Машини і обладнання для буріння нафтових і газових свердловин


Міронов, Ю. В. Машини і обладнання для буріння нафтових і газових свердловин : практикум / Ю. В. Міронов, Л. І. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 124 с

Збiрник методичних вказівок до практичних занять (частина ІI, 8-ий семестр) складено за робочою програмою курсу "Машини і обладнання для буріння свердловин" для підготовки бакалаврiв з базовою вищою освiтою за напрямком 0902 "Iнженерна механiка" спеціальності "Обладнання нафтових і газових промислів", затвердженої деканом механiчного факультету IФНТУНГ 28.05.1998 р. Методичнi вказівки призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форми навчання, для підготовки та проведенні практичних занять.

Прострільно-вибухові роботи в свердловинах


Клібанець, С. В. Прострільно-вибухові роботи в свердловинах : метод. вказівки / С. В. Клібанець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 39 с.

В даних методичних вказівках наведено необхідні відомості для виконання лабораторних робіт з курсу “Прострільно-вибухові роботи в свердловинах”, які містять мету роботи, її теоретичне підгрунтя, порядок проведення роботи і оформлення звітності. До кожної лабораторної роботи подано контрольні запитання. Вказано основні літературні джерела, які допоможуть у засвоєнні матеріалу.

Проектування розробки нафтових родовищ


Смук, Ю. М. Проектування розробки нафтових родовищ : метод. вказівки / Ю. М. Смук, Я. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 15 с.

В методичних вказівках приведені мета, завдання, перелік можливих тем та структура розділів курсового проекту з "Проектування розробки нафтових родовищ". Детально розкрито суть кожного розділу проекту і даються пояснення до їх виконання. Подані також рекомендації з організації виконання проекту і загальні вказівки щодо оформлення пояснювальної записки проекту та графічного демонстраційного матеріалу.

Гідравлічний розрахунок трубопроводу для перекачування високов'язкої нафти з підігрівом


Люта, Н. В. Гідравлічний розрахунок трубопроводу для перекачування високов'язкої нафти з підігрівом : практикум / Н. В. Люта. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 22 с.

У практикумі подано теоретичні основи трубопровідного транспорту високов’язких нафт з підігрівом по магістральних нафтопроводах. Практикум містить послідовність гідравлічного розрахунку технологічних параметрів перекачування високов’язких нафт з попереднім підігрівом, що передбачає використання обчислювальної техніки, і приклад проведення такого розрахунку.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved