slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Теорія автоматичного керування


Семенцов, Г. Н. Теорія автоматичного керування : практикум / Г. Н. Семенцов, Р. Б. Діжак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 109 с.

Практикум для практичних занять та самостійної роботи студентів відповідає програмі курсу “Теорія автоматичного керування”. і призначений для самостійної роботи студентів спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”.

Теорія автоматичного управління


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління : методичні вказівки / Л. О. Сав'юк, Р. М. Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 66 с.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами заочної форми навчання з дисципліни “Теорія автоматичного управління” містять теоретичні відомості та методичний приклад, що забезпечують самостійні дослідження і оформлення пояснювальної записки студентами. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Системи управління та автоматики”.

Моделювання і оптимізація систем керування


Борин, В. С. Моделювання і оптимізація систем керування : метод. вказівки / В. С. Борин, Т. О. Бербець, Я. Р. Когуч. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 46 с.

Методичні вказівки складено відповідно до програми «Моделювання і оптимізація систем керування» і призначені для виконання контрольних робіт студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами».

Основи синтезу систем керування об'єктами галузі


Борин, В. С. Основи синтезу систем керування об'єктами галузі : курсова робота / В. С. Борин, Т. О. Бербець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2006. - 84 с.

Методичні вказівки складені у відповідності з програмою курсу “Основи синтезу автоматичних систем керування" і призначені для студентів очної і заочної форми навчання спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”.

Теорія автоматичного управління


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління : лабораторний практикум. Ч.2 : Моделювання, аналіз і синтез нелінійних САУ в середовищі MatLab / Л. О. Сав'юк, Р. М. Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 49 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Теорія автоматичного управління". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Системи управління та автоматики". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Теорія автоматичного управління


Добров, Є. Є. Теорія автоматичного управління : лабораторний практикум. Ч.1 : Моделювання, аналіз і синтез лінійних САУ в середовищах MatLab та VisSim / Є. Є. Добров, Л. О. Сав'юк, Р. М. Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 112 с.

Лабораторний практикум складений згідно з програмою курсу “Теорія автоматичного управління” для студентів спеціальності7.091401 – “Системи управління та автоматики”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved