slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Новітні засоби контролю і управління технологічними процесами


Новітні засоби контролю і управління технологічними процесами : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук, М. І. Горбійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 190 с.

У навчальному посібнику проаналізовано і проведено опис новітніх технологій контролю і управління технологічними процесами буріння. видобутку і переробки нафти і газу. Приводиться опис авторських свідоцтв на винаходи в галузі нафтової і газової промисловості. Призначається для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю „Автоматизоване управління технологічними процесами”, “Буріння“, “Видобування нафти і газу”.

Теорія автоматичного управління. Синтез послідовного коректуючого пристрою методом логарифмічних частотних характеристик


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління. Синтез послідовного коректуючого пристрою методом логарифмічних частотних характеристик : методичні вказівки до виконання графічно-розрахункової роботи / Л. О. Сав'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 71 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу “Теорія автоматичного управління” для студентів спеціальності – “Системи управління та автоматики”.

Системи діагностування


Зікратий, С. В. Системи діагностування : лаб. практикум / С. В. Зікратий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 133 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Системи діагностування». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 7.05020101 – «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика».

Основи теорії надійності і технічної діагностики систем


Заміховський, Л. М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем: : практикум / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий, Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 193 с.

Практикум містить методичні вказівки і задачі для проведення практичних занять з дисципліни “Основи теорії надійності і технічної діагностики систем”. До кожного розділу подано стислий огляд основних питань, приклади розв’язування задач. Кількість пропонованих задач підвищує ступінь самостійності роботи студентів і дозволяє викладачу об’єктивно судити про глибину засвоєння і ступінь розуміння ними основ теорії надійності.

Основи синтезу систем керування об'єктами галузі


Борин, В. С. Основи синтезу систем керування об'єктами галузі : лаб. практикум / В. С. Борин, Т. О. Бербець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 36 с.

Лабораторний практикум складено згідно з робочою програмою навчальної дисципліни «Основи синтезу систем керування об’єктами галузі» і призначені для використання під час виконання лабораторних робіт. Призначено для студентів за напрямом 6.050202– Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Основи оптимального керування технологічними процесами


Семенцов, Г. Н. Основи оптимального керування технологічними процесами : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, В. С. Борин, М. В. Шавранський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 236 с.

У навчальному посібнику викладено загальні принципи оптимального керування процесами нафтогазової промисловості. Розглянуто задачі оптимального керування лінійного, нелінійного (опуклого, квадратичного), програмування, різні методи їх розв’язку. Дана характеристика і методи оптимального керування задач динамічного програмування. Навчальний посібник призначено для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», а також спеціалістів і наукових працівників галузі.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved