Ви є тут

Організація автомобільних перевезень

Богатчук, І. М. Організація автомобільних перевезень : метод. вказівки / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 42 с.

Методичні вказівки містять програму з контрольними запитаннями для самостійного вивчення курсу “Організація автомобільних перевезень ”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом 6.070106 – “Автомобільний транспорт ”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved