Ви є тут

Організація і координація роботи автомобілів і вантажних пунктів

Богатчук, І. М. Організація і координація роботи автомобілів і вантажних пунктів : метод. вказівки / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : Факел, 2010. - 59 с.

Методичні вказівки містять програму з контрольними питаннями для самостійного вивчення курсу, завдання та методику з виконання практичних занять та курсової роботи з курсу “Організація і координація роботи автомобілів і вантажних пунктів”. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю ”Автомобілі та автомобільне господарство”. Призначені для підготовки спеціалістів за спеціальністю ”Автомобілі та автомобільне господарство” денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved