Ви є тут

Основи нафтогазової справи

Коцкулич, Я. С. Основи нафтогазової справи : лаб. практикум / Я. С. Коцкулич, М. М. Слепко, О. І. Кирчей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 44 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу “Основи нафтогазової справи” для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050301 – “Гірництво”. Практикум призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни та виконання лабораторних робіт з цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю “Буріння свердловин”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved