Ви є тут

Основи проектування та спорудження трубопроводів

Шлапак, Л. С. Основи проектування та спорудження трубопроводів : конспект лекцій / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 360 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Основи проектування та спорудження трубопроводів». У конспекті лекцій сформовано мету, завдання та зміст курсу, подано схематично оброблений матеріал, що за змістом, обсягом і структурою відповідає вимогам робочої програми, розкривається виконання, оформлення, та захист розрахункових робіт, даються приклади для підготовки до практичних занять, наведено список рекомендованої літератури.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved