Ви є тут

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів

Богатчук, І. М. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів : метод. вказівки / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 46 с.

Методичні вказівки містять програму з контрольними запитаннями для самостійного вивчення курсу “ Основи технології виробництва та ремонту автомобілів ”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни . Призначені для підготовки бакалаврів напряму 6.070106 “Автомобільний транспорт ”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved