Ви є тут

Пасажирські автотранспортні засоби

Дикун, Т. В. Пасажирські автотранспортні засоби : методичні вказівки / Т. В. Дикун, С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 16 с.

Методичні вказівки містять зміст тем дисципліни, методику вивчення матеріалу тем для самостійної роботи з дисципліни “Пасажирські автотранспортні засоби”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю „Автомобілі та автомобільне господарство”. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

a href="http://194.44.112.13/chytalna/1501/index.html" target ="_blank">Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved