Ви є тут

Проектування і експлуатація газонафтопроводів

Возняк, М. П. Проектування і експлуатація газонафтопроводів : навч. посіб. / М. П. Возняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 461 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Проектування і експлуатація газонафтопроводів". У посібнику подано основи проектування і розрахунку основних технологічних процесів транспортування нафти, нафтопродуктів і газу. Розглянуто фізичні властивості нафти, нафтопродуктів і газу, описано способи їх перекачування, наведено методи регулювання режимів експлуатації, що дозволить майбутньому спеціалісту приймати раціональні рішення під час експлуатації систем трубопровідного транспорту та зберігання нафти і газу.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved