Ви є тут

Проектування і експлуатація компресорних станцій

Михалків, В. Б. Проектування і експлуатація компресорних станцій : метод. вказівки / В. Б. Михалків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 37 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану підготовки за напрямом 7.050304, 8.050304 "Нафтогазова справа" освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр та робочої програми дисципліни "Проектування і експлуатація компресорних станцій". Вказівки містять мету і завдання самостійної і індивідуальної роботи, зміст роботи та тематику індивідуальних завдань. Приводяться методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved