Ви є тут

Релігієзнавство

Стойко, І. М. Релігієзнавство : короткий курс лекцій / І. М. Стойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 1997. - 50 с.

Короткий курс лекцій з «Релігієзнавства» складено у відповідності з навчальною програмою для самостійної роботи студентів усіх форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved