Ви є тут

Англійська мова

Наукова іноземна мова діяльності (Англійська мова)


Юрас, Ю. І. Наукова іноземна мова діяльності (Англійська мова) : практикум / Ю. І. Юрас. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 101 с.

Практикум висвітлює основні завдання для проведення практичних занять з дисципліни "Наукова іноземна мова діяльності (Англійська мова)". Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни. Призначено для підготовки магістрів спеціальності 242 – "Туризм". Може бути використано студентами очної та заочної форм навчання.

Основи теорії перекладу


Стахмич, Ю. С. Основи теорії перекладу : метод. вказ. для самостійної роботи студентів / Ю. С. Стахмич, Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 43 c.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів розроблені згідно з робочою програмою дисципліни «Основи теорії перекладу». Містять завдання до практичних занять, питання для самоконтролю, які дають змогу студентам максимально перевірити знання навчального матеріалу, та перелік рекомендованих джерел; завдання для самостійної роботи студентів – комплекс вправ для практичного опрацювання матеріалу; перелік питань для індивідуальної роботи студентів; перелік питань для контролю та атестації знань студентів.

Історія основної іноземної мови


Дзівідзінська, І. С. Історія основної іноземної мови : метод. вказ. для виконання самостійної роботи / І. С. Дзівідзінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 53 с.

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи розроблено на основі робочої програми курсу “Історія основної іноземної мови”. Методичні вказівки містять вимоги та завдання для підготовки до практичних занять (семінарів), з дисципліни “Історія основної іноземної мови” та супроводжуються переліком рекомендованих джерел з метою допомогти студентам у виконанні самостійної роботи з дисципліни “Історія основної іноземної мови”. Призначено для підготовки студентів II курсу спеціальності “Переклад” напряму підготовки 6.020303 “Філологія”.

Науково-технічний переклад


Дзівідзінська, І. С. Науково-технічний переклад : практикум для самостійної та індивідуальної роботи / І. С. Дзівідзінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 49 с.

Практикум містить завдання, що охоплюють усі теми курсу для самостійного та індивідуального опрацювання, та супроводжується переліком рекомендованих джерел з метою допомогти студентам у підготовці до практичних занять з дисципліни “Науково-технічний переклад”. Призначено для підготовки студентів II курсу спеціальності “Переклад” напряму підготовки 6.020303 “Філологія”.

Історія основної іноземної мови


Дзівідзінська, І. С. Історія основної іноземної мови : метод. вказ. для виконання індивідуальної роботи / І. С. Дзівідзінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 42 с.

Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи розроблено на основі робочої програми курсу “Історія основної іноземної мови”. Методичні вказівки містять вимоги та завдання для підготовки до практичних занять (семінарів), з дисципліни “Історія основної іноземної мови” та супроводжуються переліком рекомендованих джерел з метою допомогти студентам у виконанні індивідуальної роботи з дисципліни “Історія основної іноземної мови”. Призначено для підготовки студентів II курсу спеціальності “Переклад” напряму підготовки 6.020303 “Філологія”.

Історія основної іноземної мови


Дзівідзінська, І. С. Історія основної іноземної мови : метод. вказ. для практичних занять / І. С. Дзівідзінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 50 с.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Історія основної іноземної мови» для студентів ІІ курсу денної форми навчання містять вимоги щодо структури, плану й змісту практичних занять з навчальної дисципліни «Історія основної іноземної мови».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved