Ви є тут

Англійська мова

Теорія та практика перекладу


Тимофєєва, І. С. Теорія та практика перекладу : практикум / І. С. Тимофєєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 49 с.

Практикум розроблено на основі робочої програми курсу “Теорія та практика перекладу”. Практикум містить завдання, що охоплюють усі теми курсу для самостійного та індивідуального опрацювання, та супроводжується переліком рекомендованих джерел з метою допомогти студентам у підготовці до практичних занять з дисципліни “Теорія та практика перекладу”. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020105 – “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Практична фонетика


Тимофєєва, І. С. Практична фонетика : лаб. практикум / І. С. Тимофєєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 171 с.

Практикум, складений відповідно до робочої програми курсу “Практична фонетика”, містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни для студентів I курсу. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020303 – “Філологія / переклад (англійська мова)”.

Теорія та практика перекладу


Тимофєєва, І. С. Теорія та практика перекладу : метод. вказівки / І. С. Тимофєєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 54 с.

ККР розроблено на основі робочої програми курсу “Теорія та практика перекладу”. Комплексна контрольна робота як засіб діагностики знань студентів містить завдання, що охоплюють усі теми курсу, та супроводжується питаннями для самоконтролю з метою допомогти студентам у підготовці до складання екзамену з дисципліни “Теорія та практика перекладу”. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020105 – “Документознавство та інформаційна діяльність”

Перекладацька практика


Штогрин, М. В. Перекладацька практика : метод. вказівки / М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 26 с.

Методичні вказівки з організації та проведення перекладацької практики містять мету і завдання практики, завдання і зміст навчально-виховної роботи студентів під час її проходження, зміст і організацію їх діяльності. Мета практики – ознайомити студентів зі специфікою майбутнього фаху, сприяти формуванню первинних професійних умінь і навичок у галузі перекладу. Методичні вказівки з організації та проведення перекладацької практики студентів ІІІ курсу укладено на основі робочих програм циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, призначених для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020303 «Філологія»

Наукова іноземна мова діяльності (Англійська мова)


Юрас, Ю. І. Наукова іноземна мова діяльності (Англійська мова) : практикум / Ю. І. Юрас. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 101 с.

Практикум висвітлює основні завдання для проведення практичних занять з дисципліни "Наукова іноземна мова діяльності (Англійська мова)". Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни. Призначено для підготовки магістрів спеціальності 242 – "Туризм". Може бути використано студентами очної та заочної форм навчання.

Основи теорії перекладу


Стахмич, Ю. С. Основи теорії перекладу : метод. вказ. для самостійної роботи студентів / Ю. С. Стахмич, Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 43 c.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів розроблені згідно з робочою програмою дисципліни «Основи теорії перекладу». Містять завдання до практичних занять, питання для самоконтролю, які дають змогу студентам максимально перевірити знання навчального матеріалу, та перелік рекомендованих джерел; завдання для самостійної роботи студентів – комплекс вправ для практичного опрацювання матеріалу; перелік питань для індивідуальної роботи студентів; перелік питань для контролю та атестації знань студентів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved