Ви є тут

Англійська мова

Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (англійської) (VII-VIII семестри)


Романенко, Н. В. Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (англійської) (VII-VIII семестри) : методичні вказівки до сам. роботи для студ. спец. 03504 "Філологія", спеціалізація "Германські мови та літератури (переклад включно)" / Н. В. Романенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 58 с.

Методичні вказівки детально характеризують самостійну роботу модулів 7 та 8 дисципліни «Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (англійської)», які вивчаються протягом четвертого курсу. Вказівки містять витяги з робочих програм щодо самостійної роботи, розмовні теми для підготовки до іспиту, увесь необхідний граматичний матеріал, а також пояснюють ті граматичні нюанси, що викликають найбільші труднощі та провокують появу помилок в усному та писемному мовленні.

Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (англійської) (VII-VIII семестри)


Романенко, Н. В. Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (англійської) (VII-VIII семестри) : методичні вказівки до вивч. курсу для студ. спец. 03504 "Філологія", спеціалізація "Германські мови та літератури (переклад включно)" / Н. В. Романенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 63 с.

Методичні вказівки детально характеризують модулі 7 та 8 дисципліни «Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (англійської)», які вивчаються протягом четвертого курсу. Вказівки містять робочі програми модулів, описують структуру контрольних робіт та їх оцінювання, а також структуру екзаменаційного білету, вимоги до завдань та норми їх оцінювання. Окремо подано перелік розмовних тем для вивчення протягом семестру та на іспит.

Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови


Дзівідзінська, І. С. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови : курс лекцій / І. С. Дзівідзінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 73 с.

Конспект лекцій з предмету "Лінгвокраїнознавсто" розроблено на основі робочої програми дисципліни "Лінгвокраїнознавсто основної іноземної мови". Конспект лекцій, призначений для студентів II курсу (спеціальність "Переклад") напряму підготовки 035 "Філологія" (англійська мова), містить 8 лекцій, що супроводжуються питаннями для поточної перевірки знань студентів, списком основної та додаткової літератури. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 035 "Філологія" та викладачів, які читають лекційний курс.

Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови


Дзівідзінська, І. С. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови : методичні вказівки для проведення практичних занять, сам. та інд. роботи / І. С. Дзівідзінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 31 с.

Методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни "Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови" для студентів ІІ курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 035 - "Філологія". Методичні вказівки містять вимоги щодо структури, змісту й проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни "Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови".

Наукова іноземна мова (англійська)


Соломчак Т.В. Наукова іноземна мова (англійська): навчально-методичний комплекс. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 58 с.

Навчально-методичний комплекс з наукової іноземної (англійської) мови за професійним спрямуванням для підготовки магістрів спеціальності 193 «Геоінформаційні системи і технології» розроблено на основі типових програм з іноземної мови для технічних факультетів українських ВНЗ, а також програм європейських вищих навчальних закладів для
зазначеної спеціальності.

Спеціалізований переклад. Переклад юридичної літератури. Художній переклад


Каламбет, Я. І. Спеціалізований переклад. Переклад юридичної літератури. Художній переклад : методичні вказівки до сам. робіт / Я. І. Каламбет. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 50 с.

Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни "Спеціалізований переклад. Переклад юридичної літератури. Художній переклад" призначені для студентів IV-го року навчання (бакалаврат) спеціальності 035 - "Філологія".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved