Ви є тут

Англійська мова

Спеціалізований переклад. Переклад юридичної літератури. Художній переклад


Каламбет, Я. І. Спеціалізований переклад. Переклад юридичної літератури. Художній переклад : методичні вказівки до проведення практичних занять / Я. І. Каламбет. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 163 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Спеціалізований переклад. Переклад юридичної літератури. Художній переклад" призначені для студентів IV-го року навчання (бакалаврат) спеціальності 035 - "Філологія".

Редагування перекладів текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська)


Каламбет, Я. І. Редагування перекладів текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська) : методичні вказівки до сам. робіт / Я. І. Каламбет, М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 54 с.

Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни "Редагування перекладів текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська)" призначені для студентів I-го та ІІ-го років навчання в магістратурі, які навчаються за спеціальністю 035 - "Філологія".

Редагування перекладів текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська)


Каламбет, Я. І. Редагування перекладів текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська) : методичні вказівки до проведення практичних занять / Я. І. Каламбет, М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 70 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Редагування перекладів текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська)" призначені для студентів I-го та ІІ-го років навчання в магістратурі, які навчаються за спеціальністю 035 - "Філологія".

Магістерська робота : вимоги до змісту й оформлення


Когут, О. В. Магістерська робота : вимоги до змісту й оформлення : методичні вказівки / О. В. Когут, Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 252 с.

Методичні вказівки містять вимоги щодо структури, змісту й оформлення магістерських робіт, окреслюють основні положенн наукової роботи студента, поради процедурного характеру щодо захисту робіт. Призначені для студентів спеціальності - 035 "Філологія", які навчаються за освітньою програмою "Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мови".

Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні


Штогрин, М. В. Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні : план семінарських занять / М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 188 с.

План семінарських занять з дисципліни "Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні" призначений для слухачів магістратури, які навчаються за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". Мета - формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо застосування комунікативних механізмів використання ділової англійської мови у процесі управлінської діяльності.

Усний і письмовий переклад текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська)


Штогрин, М. В. Усний і письмовий переклад текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська) : методичні вказівки для підготовки до практичних занять та сам. роботи студентів / М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 95 с.

Методичні вказівки для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни "Усний і письмовий переклад текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська)" призначені для магістрів I-го року навчання, які навчаються за спеціальністю "Переклад".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved