Ви є тут

Архітектура

Інженерний благоустрій території і транспорт


Обиночна, З. В. Інженерний благоустрій території і транспорт : метод. вказ. для виконання практичних робіт / З. В. Обиночна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 25 с.

Методичні вказівки призначені для виконання практичних робіт з найважливіших розділів курсу "Інженерний благоустрій території і транспорт", який читають студентам архітектурних спеціальностей. Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану підготовки студентів для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування".

Архітектура і дизайн санаторно-курортних комплексів


Нєвєнченко, А. І. Архітектура і дизайн санаторно-курортних комплексів : метод. вказ. для сам. вивчення дисципліни / А. І. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 23 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни розроблено відповідно до робочої програми дисципліни " Архітектура і дизайн санаторно-курортних комплексів ". Призначено для магістрів, що навчаються за спеціальністю 242 -"Туризм". Можуть бути використані студентами денної та заочної форми навчання.

Архітектура і дизайн курортних комплексів


Нєвєнченко, А. І. Архітектура і дизайн курортних комплексів : конспект лекцій / А. І. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 99 с.

Конспект лекцій дисципліни розроблено відповідно до робочої програми дисципліни " Архітектура і дизайн курортних комплексів ". Призначено для магістрів, що навчаються за напрямом підготовки 242 "Туризм".

Будівельна фізика: практичні заняття


Галущак, М. О. Будівельна фізика: практичні заняття : навч. посіб. / М. О. Галущак, Б. Я. Депутат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 92 с.

Посібник складений відповідно до навчальної програми "Будівельна фізика" для вищих технічних закладів освіти. Матеріал курсу розподілений по окремих темах. до кожної теми подаються короткі теоретичні відомості, основні закони і формули, підібрано приклади розв'язування задач і задачі для розв'язування в аудиторії та вдома.

Регіональне мистецтво та архітектура Прикарпаття


Юрчишин, Г. М. Регіональне мистецтво та архітектура Прикарпаття : навч. посіб. Ч.2 : Івано-Франківська архітектурна школа. Історія, сучасний стан та особливості методологічних підходів / Г. М. Юрчишин. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 182 с.

У навчальному посібнику простежено шляхи зародження та розвитку архітектурної школи Прикарпаття, зокрема підготовки архітектурних кадрів у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Розкрито творчі й методичні прийоми викладачів профільних кафедр, що спрямовані на вирішення проблем проектування містобудівних та архітектурних комплексів, упорядкування й благоустрій територій, а також організації міського й ландшафтного дизайну, проектування рекреаційних та сакральних об’єктів для створення оптимального середовища життєдіяльності суспільства.

Основи реконструкції та реставрації будівель та споруд


Лукомська, З. В. Основи реконструкції та реставрації будівель та споруд : метод. вказівки. Реконструкція багатоповерхового житлового будинку / З. В. Лукомська, Г. В. Лукомська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 26 с.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи Реконструкція багатоповерхового житлового будинку з дисципліни “Основи реконструкції та реставрації ’’, розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. та навчального. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.060102 ”Архітектура”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved