Ви є тут

Автомобільний транспорт

Організація перевезень спеціальних вантажів

Організація перевезень спеціальних вантажів : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни та виконання практ. робіт / Б. В. Долішній, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 29 с.

Технологічна практика

Технологічна практика : програма та метод. рек. для самост. роботи / І. М. Богатчук, Ф. В. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 40 с.

Виробнича практика

Виробнича практика : програма та метод. рек. для самост. роботи / І. М. Богатчук, Ф. В. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 35 с.

Природоохоронні технології на транспорті

Природоохоронні технології на транспорті : практикум / В. М. Мельник, Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 68 с.

Приведення рухомого складу автопідприємства до основних марок


Приведення рухомого складу автопідприємства до основних марок : метод. вказівки / І. М. Богатчук, Т. В. Дикун, Ф. В. Козак, А. М. Труханівський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 28 с.

Introduction to specialty = Вступ до фаху


Introduction to specialty = Вступ до фаху : synopsis of lectures = конспект лекцій / V. M. Melnyk, M. M. Hnyp. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2020. - 100 p.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved