Ви є тут

Автомобільний транспорт

Приведення рухомого складу автопідприємства до основних марок


Приведення рухомого складу автопідприємства до основних марок : метод. вказівки / І. М. Богатчук, Т. В. Дикун, Ф. В. Козак, А. М. Труханівський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 28 с.

Introduction to specialty = Вступ до фаху


Introduction to specialty = Вступ до фаху : synopsis of lectures = конспект лекцій / V. M. Melnyk, M. M. Hnyp. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2020. - 100 p.

Ресурсозбереження на автотранспортних підприємствах


Ресурсозбереження на автотранспортних підприємствах : конспект лекцій / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 57 с.

Технічна експлуатація автомобілів : конспект лекцій


Технічна експлуатація автомобілів : конспект лекцій / І. Я. Захара. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 44 с.

Новітні технології на автомобільному транспорті : конспект лекцій


Новітні технології на автомобільному транспорті : конспект лекцій / І. Я. Захара. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 48 с.

Виконання магістерської випускної роботи


Виконання магістерської випускної роботи : методичні вказівки / В. М. Мельник, Ф. В. Козак, С. І. Криштопа, Т. В. Дикун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 48 с.

У методичних вказівках викладено вимоги до змісту, структури, оформлення та захисту магістерської випускної роботи. Методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved