Ви є тут

Автомобільний транспорт

Загальний курс транспорту


Долішній, Б. В. Загальний курс транспорту : конспект лекцій / Б. В. Долішній. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 145 с.

Конспект лекцій складено згідно з робочою навчальною програмою дисципліни «Загальний курс транспорту». Зазначений конспект лекцій містить основні теоретичні положення пов’язані із вивченням питань, що стосуються транспортної системи України та світу а також вивчення силового агрегату, трансмісії та органів керування транспортним засобом. Призначений для використання студентами спеціальності 274 - Автомобільний транспорт.

Організація перевезень і безпека руху


Козак, Ф. В. Організація перевезень і безпека руху : методичні вказівки / Ф. В. Козак, І. М. Богатчук, Т. В. Дикун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 41 с.

Програма і методичні вказівки з підвищення кваліфікації керівних спеціалістів транспортних підприємств і структурних підрозділів нафтогазового комплексу з фаху “Автомобільний транспорт”, спеціалізації “Організація перевезення і безпека руху”, розроблені у відповідності з програмою навчання, наведеною в збірнику тематичних програм підвищення кваліфікації.

Дипломне проектування


Козак, Ф. В. Дипломне проектування : методичні вказівки по виконанню економічної частини дипломного проекту для студ. спец. "Автомобілі та автомобільне господарство" / Ф. В. Козак, Т. В. Дикун, І. В. Миронова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 73 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство” при виконанні економічної частини дипломного проекту.

Виробничі системи на транспорті


Дмитренко, В. С. Виробничі системи на транспорті : доповнення до курс. та дипл. проектування / В. С. Дмитренко, Ф. В. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 35 с.

Методичні вказівки містять доповнення до частини розрахунку і вибору технологічного устаткування виробничих зон і дільниць підприємств нафтогазового технологічного транспорту для курсового і дипломного проектування з дисципліни “Виробничі системи на транспорті ”.

Виробничі системи на транспорті


Дмитренко, В. С. Виробничі системи на транспорті : метод. вказівки / В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 47 с.

Методичні вказівки містять основні принципи формування виробничо-технічної бази, форми розвитку і оновлення виробничо-технічної бази, сучасні форми організації виробництва по технічному обслуговуванню і ремонту транспортних засобів, планування і прогнозування напрямків розвитку виробничої інфраструктури, методи зниження шкідливого впливу автомобільного і нафтогазового технологічного транспорту на навколишнє середовище та методику проектування і реконструкцію підприємств.

Виробничі системи на транспорті


Дмитренко, В. С. Виробничі системи на транспорті : метод. вказівки / В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 56 с.

Приведене доповнення до методичних вказівок з курсового проектування в частині розрахунку і вибору технологічного устаткування виробничих зон і дільниць підприємств нафтогазового технологічного транспорту і контрольні запитання. Призначені для самостійної роботи студентів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційного рівнів 7.090258 – спеціаліст та 8.090258 - магістр.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved