Ви є тут

Автомобільний транспорт

Організація автомобільних та технологічних перевезень


Богатчук, І. М. Організація автомобільних та технологічних перевезень : метод. вказівки, програми та контрольні завдання для самост. вивчення дисц. для студ. спец. "Автомобілі та автомоб. господарство" / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 38 с.

Приведені методичні вказівки, програма та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни для студентів з навчанням за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved