Ви є тут

Безпека життєдіяльності

Методичні вказівки до виконання розділу магістерської роботи "Охорона праці"


Воєвідко, І. В. Методичні вказівки до виконання розділу магістерської роботи "Охорона праці" / І. В. Воєвідко, В. В. Токарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 19 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми підготовки магістрів з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі». Наведені методичні рекомендації для виконання розділу «Охорона праці» магістерської роботи. Призначені для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 184 – «Гірництво» (спеціалізація «Буріння нафтових і газових свердловин»).

Life Safety


Kryvenko, G. Life Safety = Безпека життєдіяльності : Lecture Notes = конспект лекцій / G. Kryvenko. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 114 p.

В конспекті лекцій англійською мовою розглянуто основні питання з безпеки життєдіяльності людини. Структура, послідовність розміщення та обсяг матеріалу віідповідають навчальній програмі дисципліни "Безпека життєдіяльності" для вищих закладів освіти.

Безпека життєдіяльності


Семчук, Я. М. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Я. М. Семчук, О. В. Паневник, О. М. Мандрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 132 с.

В навчальному посібнику розглянуто основи безпеки життєдіяльності людини. Структура, послідовність розміщення та обсяг матеріалу відповідають навчальній програмі нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для вищих закладів освіти.

Безпека життєдіяльності


Кривенко, Г. М. Безпека життєдіяльності : метод. вказівки / Г. М. Кривенко, Г. Д. Лялюк-Вітер, І. О. Камаєва. - 2-ге вид., змін. і допов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 68 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх напрямів підготовки, призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами усіх форм навчання.

Безпека життєдіяльності


Безпека життєдіяльності : тестові завдання / Я. Семчук, Л. Костельна, Г. Кривенко [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 86 с.

Тестові завдання розроблено і запропоновано для перевірки рівня знань і умінь студентів усіх спеціальностей денної, дистанційної форми навчання. Тестові завдання відкритої та закритої форм охоплюють всю програму дисципліни „Безпека життєдіяльності” та складені за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

Безпека життєдіяльності


Семчук, Я. М. Безпека життєдіяльності : конспект лекцій / Я. М. Семчук, О. В. Паневник, О. М. Мандрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 90 с.

В навчальному посібнику розглянуто основи безпеки життєдіяльності людини. Структура, послідовність розміщення та обсяг матеріалу відповідають навчальній програмі нормативної дисципліни „Безпека життєдіяльності" для вищих закладів освіти. Основна увага приділена аналітичному визначенню умов, що відповідають можливому виникненню небезпечних ситуацій.

IFNTUNG 2014. All rights reserved