Ви є тут

Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності


Безпека життєдіяльності : практикум / Г. Д. Лялюк-Вітер, О. М. Мельничук, Г. М. Кривенко [та ін.]. - 2-ге вид., зм. і доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 104 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Безпека життєдіяльності". Розроблений відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для студентів усіх напрямів підготовки.

Цивільний захист


Перкун, І. В. Цивільний захист : конспект лекцій / І. В. Перкун, В. Г. Погребняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 97 с.

Конспект лекцій для самостійної роботи студентів з курсу «Цивільний захист» для студентів всіх спеціальностей денної і заочної форм навчання складений згідно з типовою навчальною програмою нормативної дисципліни «Цивільний захист» для вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України містить всі необхідні теми для вивчання цієї дисципліни. Видання призначене для студентів всіх спеціальностей та дистанційного навчання.

Методичні вказівки до виконання розділу магістерської роботи "Охорона праці"


Воєвідко, І. В. Методичні вказівки до виконання розділу магістерської роботи "Охорона праці" / І. В. Воєвідко, В. В. Токарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 19 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми підготовки магістрів з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі». Наведені методичні рекомендації для виконання розділу «Охорона праці» магістерської роботи. Призначені для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 184 – «Гірництво» (спеціалізація «Буріння нафтових і газових свердловин»).

Life Safety


Kryvenko, G. Life Safety = Безпека життєдіяльності : Lecture Notes = конспект лекцій / G. Kryvenko. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 114 p.

В конспекті лекцій англійською мовою розглянуто основні питання з безпеки життєдіяльності людини. Структура, послідовність розміщення та обсяг матеріалу віідповідають навчальній програмі дисципліни "Безпека життєдіяльності" для вищих закладів освіти.

Безпека життєдіяльності


Семчук, Я. М. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Я. М. Семчук, О. В. Паневник, О. М. Мандрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 132 с.

В навчальному посібнику розглянуто основи безпеки життєдіяльності людини. Структура, послідовність розміщення та обсяг матеріалу відповідають навчальній програмі нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для вищих закладів освіти.

Безпека життєдіяльності


Кривенко, Г. М. Безпека життєдіяльності : метод. вказівки / Г. М. Кривенко, Г. Д. Лялюк-Вітер, І. О. Камаєва. - 2-ге вид., змін. і допов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 68 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх напрямів підготовки, призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами усіх форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved