Ви є тут

Бібліотечна, бібліографічна і науково-інформаційна діяльність

Інформаційно-аналітична діяльність


Григораш, С. М. Інформаційно-аналітична діяльність : методичні вказівки для практичних та семінарських робіт / С. М. Григораш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 36 с.

Практикум містить мету і завдання дисципліни та методичні рекомендації до підготовки практичних та семінарських занять. Запропоновано застосування інтерактивних методів під час проведення занять, а також перелік питань, що виносяться на іспит. У методичних вказівках подано перелік основних та рекомендованих джерел, які є необхідними для вивчення дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6. 020105 "Документознавство та інформаційна діяльність".

Науково-технічна інформація


Мельник, В. Д. Науково-технічна інформація : методичні вказівки / В. Д. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 27 с.

Методичні вказівки містять мету і завдання дисципліни, програму курсу та методичні рекомендації до виконання практичних занять. Також у методичних вказівках запропоновано перелік питань для індивідуальної роботи, питання, що виносяться на залік та завдання на контрольні роботи студентам заочної форми навчання. У методичних вказівках запропоновано перелік основних та рекомендованих джерел, що є необхідними для вивчення дисципліни. Методичні вказівки призначені для фахівців за напрямом підготовки: «Документознавство та інформаційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня 6.020105 «бакалавр».

Інформаційно-аналітична діяльнісь


Григораш, С. М. Інформаційно-аналітична діяльнісь : метод. вказівки / С. М. Григораш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 54 с.

Методичні вказівки містять мету і завдання дисципліни, програму курсу та методичні рекомендації до контрольних завдань. Також запропоновано перелік питань та тестові завдання до іспиту для студентів заочної форми навчання, перелік питань, що виносяться на іспит. У методичних вказівках подано перелік основних та рекомендованих джерел, які є необхідними для вивчення дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня 6. 020105 «Бакалавр».

Інформаційно-аналітична діяльнісь


Григораш, С. М. Інформаційно-аналітична діяльнісь : метод. вказівки / С. М. Григораш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 37 с.

Методичні вказівки містять мету і завдання дисципліни, програму курсу та рекомендації щодо написання та оформлення курсової роботи. Також у вказівках запропоновано перелік тем та зразки оформлення кожного структурного елемента курсової роботи, подано зразки практичної частини, що є інформаційним продуктом для науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ. У методичних вказівках подано перелік основних та рекомендованих джерел, які є необхідними для вивчення дисципліни та написання наукової роботи.

Організація та управління діяльністю інформаційних установ


Григораш, С. М. Організація та управління діяльністю інформаційних установ : конспект лекцій / С. М. Григораш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 234 с.

У конспекті лекцій послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання управління та організації діяльності інформаційних установ. Розглянуто поняття, тенденції розвитку інформаційного ринку та місце на ньому інформаційних установ різного типу. Особлива увага зосереджена на інформаційних продуктах і послугах, подано також правові аспекти інформаційної діяльності в Україні.

Науково-технічна інформація


Мельник, В. Д. Науково-технічна інформація : конспект лекцій / В. Д. Мельник, М. В. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 75 с.

Обсяг і зміст матеріалу, що увійшов до конспекту лекцій, відповідає вимогам робочої програми з дисципліни “Науково-технічна інформація”. Конспект лекцій містить вступ, основний текст та контрольні запитання для перевірки засвоєння лекційного матеріалу студентами. Запропоновано перелік основної та додаткової літератури, що є необхідною для вивчення та опанування навчальної дисципліни “Науково-технічна інформація”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved