Ви є тут

Будівництво

Залізобетонні конструкції


Андрусяк, А. В. Залізобетонні конструкції : лабораторний практикум / А. В. Андрусяк, В. І. Артим, І. З. Рутковська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 16 с.

Дані методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 192 – "Будівництво та цивільна інженерія". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Залізобетонні конструкції”. Викладено програмні запитання до тем курсу, подано завдання і загальні вимоги до змісту та оформлення лабораторних робіт з зазначеної дисципліни.

Будівельна механіка (спецкурс частина 2). Динаміка та стійкість споруд


Величкович, А. С. Будівельна механіка (спецкурс частина 2). Динаміка та стійкість споруд : методичні вказівки для вивчення дисципліни / А. С. Величкович, В. І. Артим, О. М. Лев. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 105 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам, які здобувають спеціальність “Будівництво та цивільна інженерія”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану. Викладено основні програмні запитання та методичні вказівки до тем курсу, подано завдання і загальні вимоги до змісту індивідуальних завдань з дисципліни "Будівельна механіка (спецкурс частина 2)". До кожного розрахункового завдання подано методичні алгоритми (послідовності) розв'язку задач, наведено приклади розв’язування типових завдань. Запропоновані завдання відповідають другому модулю дисципліни – "Основи динаміки і стійкості споруд".

Будівельна механіка


Никифорчин, Ю. М. Будівельна механіка : лабораторний практикум. Ч. 2 / Ю. М. Никифорчин, Р. С. Грабовський, А. В. Андрусяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 60 с.

Даний лабораторний практикум адресований студентам напряму підготовки 6.060101 – "Будівництво". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Будівельне матеріалознавство”. Викладено програмні запитання до тем курсу, подано завдання і загальні вимоги до змісту та оформлення лабораторних робіт з зазначеної дисципліни.

Будівельна механіка


Андрусяк, А. В. Будівельна механіка : методичні вказівки для навчальної практики / А. В. Андрусяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 12 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам напряму підготовки 192 – "Будівництво та цивільна інженерія". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану. Викладено методичні вказівки і загальні вимоги до змісту та оформлення звіту з навчальної практики.

Будівельна механіка


Андрусяк, А. В. Будівельна механіка : методичні вказівки для виробничої практики / А. В. Андрусяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 27 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам напряму підготовки 192 – "Будівництво та цивільна інженерія". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану. Викладено методичні вказівки і загальні вимоги до змісту та оформлення звіту з виробничої практики.

Будівельна механіка


Будівельна механіка : метод. вказівки для курс. роботи / В. І. Артим, А. С. Величкович, О. М. Лев, І. І. Палійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 78 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам напряму підготовки 6.060101 – "Будівництво". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved