Ви є тут

Будівництво

Основи будівельної справи


Долгопола, Г. Є. Основи будівельної справи : метод. вказівки / Г. Є. Долгопола, Я. М. Дрогомирецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 12 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Основи будівельної справи”. Методичні вказівки містять основні положення з вивчення даної дисципліни.

Будівельна механіка


Никифорчин, Ю. М. Будівельна механіка : лаб. практикум / Ю. М. Никифорчин, Р. С. Грабовський, А. В. Андрусяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 81 с.

Даний лабораторний практикум адресований студентам напряму підготовки 6.060101 – "Будівництво". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану.

Будівельна механіка (спецкурс частина 1)


Величкович, А. С. Будівельна механіка (спецкурс частина 1) : методичні вказівки для вивчення дисципліни / А. С. Величкович, В. І. Артим, О. М. Лев. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 70 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам напряму підготовки 6.060101 – "Будівництво". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану.

Нафтогазова механіка


Шиян, Т. П. Нафтогазова механіка : конспект лекцій. Ч.1 : Будівельна справа / Т. П. Шиян, В. Б. Запухляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 100 с.

Конспект лекцій містить методичні вказівки для вивчення та засвоєння дисципліни «Нафтогазова механіка», а зокрема модуля “Будівельна справа”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Нафтогазова механіка”. Призначено для підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.050304 – «Нафтогазова справа». Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.

Нафтогазова механіка


Шиян, Т. П. Нафтогазова механіка : практикум / Т. П. Шиян, В. Б. Запухляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 102 с

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Нафтогазова механіка». Розроблений відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа».

Будівельна справа


Шиян, Т. П. Будівельна справа : лаборат. практикум / Т. П. Шиян, В. Б. Запухляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 98 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Будівельна справа”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю “Газонафтопроводи та газонафтосховища”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved