Ви є тут

Екологія

Екологічний аудит територій


Зоріна, Н. О. Екологічний аудит територій : практикум / Н. О. Зоріна, К. О. Радловська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 84 с.

У практикумі висвітлені основні поняття екологічного аудиту, методика проведення, а також правила оформлення документації на проведення екоаудиту. Розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальностей 101 - "Екологія", 183 - "Технології захисту навколишнього середовища" всіх форм навчання.

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта


Стасюк, Р. Б. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта : практикум / Р. Б. Стасюк, В. Б. Запухляк, Т. Ю. Пиріг. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 96 с.

Практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю " 185 - Нафтогазова інженерія та технології" спеціалізація газонафтопроводи та газонафтосховища та робочої програми навчальної дисципліни "Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта". Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять студентів.

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта


Стасюк, Р. Б. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта : конспект лекцій / Р. Б. Стасюк, В. Б. Запухляк, Т. Ю. Пиріг. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 175 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю "185 - Нафтогазова інженерія та технології" спеціалізація газонафтопроводи та газонафтосховища та робочої програми навчальної дисципліни "Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта". Конспект лекцій містить матеріали для підготовки до проведення практичних занять студентів.

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта


Касіянчук, Д. В. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта : метод. вказівки для сам. роботи / Д. В. Касіянчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 14 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Обробка цифрових зображень" з метою організації аудиторної та самостійної роботи студентів для вивчення даної дисципліни. Призначені для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності 103 - "Науки про Землю" спеціалізації "Геоінформатика".

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта


Пітулей, Л. Д. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта : метод. вказ. для практ. робіт / Л. Д. Пітулей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 44 с.

Предметом вивчення дисципліни є сутність причин і передумов стратегії сталого розвитку суспільства, впровадження принципів і засад сталого розвитку в Україні, можливості використання інструменту соціальної мобілізації для сталого економічного розвитку, досвід проектів ПРООН в напрямку впровадження засад стратегій, використання інженерних методологій для економічного зростання країни в умовах сталого розвитку.

Стратегія сталого розвитку і інженерна освіта


Мельничук, І. В. Стратегія сталого розвитку і інженерна освіта / І. В. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 28 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях, з дисципліни "Стратегія сталого розвитку і інженерна освіта". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved