Ви є тут

Екологія

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта


Пітулей, Л. Д. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта : метод. вказ. для практ. робіт / Л. Д. Пітулей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 44 с.

Предметом вивчення дисципліни є сутність причин і передумов стратегії сталого розвитку суспільства, впровадження принципів і засад сталого розвитку в Україні, можливості використання інструменту соціальної мобілізації для сталого економічного розвитку, досвід проектів ПРООН в напрямку впровадження засад стратегій, використання інженерних методологій для економічного зростання країни в умовах сталого розвитку.

Стратегія сталого розвитку і інженерна освіта


Мельничук, І. В. Стратегія сталого розвитку і інженерна освіта / І. В. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 28 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях, з дисципліни "Стратегія сталого розвитку і інженерна освіта". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Основи екології


Стельмахович, Г. Д. Основи екології : метод. вказ. до проведення практичних занять / Г. Д. Стельмахович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 61 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Основи екології" для студентів з напряму підготовки 029 - "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". Методичні вказівки розроблено на кафедрі екології згідно з робочою програмою дисципліни "Основи екології" для студентів спеціальності 029 - "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" денної та заочної форм навчання

Природоохоронні технології


Яцишин, Т. М. Природоохоронні технології : метод. вказ. для самостійної роботи / Т. М. Яцишин, Ю. Д. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 16 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Природоохоронні технології» для студентів очної та заочної форм навчання спеціальностей 101 – «Екологія», 183 – «Технології захисту навколишнього середовища».

Природоохоронні технології


Яцишин, Т. М. Природоохоронні технології : лаборатор. роботи для студ. напряму підготовки 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Т. М. Яцишин, Ю. Д. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 39 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Природоохоронні технології» для студентів очної та заочної форм навчання спеціальностей 101 – «Екологія», 183 – «Технології захисту навколишнього середовища».

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище


Михайлюк, Ю. Д. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище : метод. вказівки та завд. для викон. курс. робіт, для студ. напряму підготовки 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Ю. Д. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 23 с.

Методичні вказівки та завдання для виконання курсових робіт з дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» складено відповідно до робочої програми дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 – «Екологія», 183 – «Технології захисту навколишнього середовища».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved