Ви є тут

Екологія

Фізико-хімічні методи дослідження навколишнього середовища


Фізико-хімічні методи дослідження навколишнього середовища : метод. вказівки для самост. та індивід. роботи студентів / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 16 с.

Екологічні контрольно-вимірювальні прилади


Екологічні контрольно-вимірювальні прилади : конспект лекцій спец. "Екологія" / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 43 с.

Фізико-хімічні методи дослідження навколишнього середовища


Фізико-хімічні методи дослідження навколишнього середовища : лаб. практикум / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 31 с.

Технології захисту навколишнього середовища


Технології захисту навколишнього середовища : конспект лекцій спец. 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 36 с.

Технології захисту навколишнього середовища


Технології захисту навколишнього середовища : практикум для спец. 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 33 с.

Технології захисту навколишнього середовища


Технології захисту навколишнього середовища : метод. вказівки для самост. роботи студентів для спец. 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 22 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved