Ви є тут

Економіка. Економічні науки

Economics in conditions of sustainable development


Melnychuk, I. V. Economics in conditions of sustainable development = Економіка в умовах сталого розвитку : guidelines for study course / I. V. Melnychuk, O. Ya. Savko. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2017. - 31 с.

Guidelines include a list of themes to be considered for the study on lectures and workshops, with the subject " Economics in conditions of sustainable development". The course was developed in accordance with curriculum of the discipline. The guidelines can be used by the full-time students and for distance learning. The course was designed to train masters in speciality 072 - "Finance, banking and insurance".

Економіка


Струк, Н. П. Економіка : навч. посіб. / Н. П. Струк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 97 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади, визначено функції, мету, завдання та інструментарій економічної політики держави. Розглянуто інструменти, методи та механізми впливу держави на економічний розвиток, особливості впливу на процеси, що відбуваються у бюджетно-податковій і грошово-кредитній сферах. Зроблено спробу розкрити проблеми реалізації економічної політики в окремих сферах, проаналізовано особливості регіональної економічної політики в сучасних умовах.

Економіка в умовах сталого розвитку


Мельничук, І. В. Економіка в умовах сталого розвитку : метод. вказ. для вивчення дисципліни / І. В. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 26 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях, з дисципліни "Економіка в умовах сталого розвитку". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Глобальна економіка


Дзьоба, О. Г. Глобальна економіка : конспект лекцій / О. Г. Дзьоба, Р. Т. Мацьків, О. С. Яцюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 100 с.

У конспекті лекцій викладено теоретичні засади глобалізації та економічної інтеграції, поведінки економічних суб’єктів в умовах глобалізації, проаналізовано практичний досвід впровадження різних форм економічної інтеграції, розкрито особливості формування глобальних ринків; наведено універсальний інструментарій для дослідження та обґрунтування економічних явищ, які відбуваються у світовій економіці.

Основи економіки будівництва


Кузьмин, В. М. Основи економіки будівництва : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / В. М. Кузьмин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 212 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни містять теоретичні положення, тестові та контрольні завдання для самостійної та індивідуальної роботи, спрямовані на самостійне вивчення основних тем дисципліни “Основи економіки будівництва”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.060102 “Архітектура”.

Економіка та управління нерухомістю


Боднарук, І. Л. Економіка та управління нерухомістю : конспект лекцій / І. Л. Боднарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 69 с.

Методичні вказівки призначені для вивчення лекційного матеріалу. Подані теоретичні знання з управління нерухомістю сучасними методами, а також функціонування нерухомості та ведення підприємницької діяльності на ринку нерухомості. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів з спеціалізації «Оцінка землі та нерухомого майна» очної та заочної (дистанційної) форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки магістрів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved