Ви є тут

Економіка. Економічні науки

Екологізація освіти, науки та виробництва

Екологізація освіти, науки та виробництва : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 23 с.

Організація виробництва

Організація виробництва : метод. вказівки до виконання курс. проекту / Г. О. Зелінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 35 с.

Практична підготовка 1

Практична підготовка 1 : метод. вказівки для виконання лаб. робіт та самост. роботи студентів / С. М. Кафка, Ю. В. Чучук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 155 с.

Економіка та організація інноваційної діяльності

Економіка та організація інноваційної діяльності : практикум / Б. В. Гречаник, Ю. В. Буй. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 87 c.

Економіка та організація інноваційної діяльності

Економіка та організація інноваційної діяльності : метод. вказівки для виконання курс. роботи / Б. В. Гречаник, Ю. В. Буй. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 46 c.

Економіка суб'єктів господарювання

Економіка суб'єктів господарювання : метод. вказівки для виконання курсової роботи / Я. С. Витвицький, І. В. Андрійчук, І. Б. Гобир. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 55 c.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved