Ви є тут

Енергетика

Нетрадиційні енергоресурси


Яворський, А. В. Нетрадиційні енергоресурси : метод. вказівки / А. В. Яворський, І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 43 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки фахівців за спеціальністю 7.04010601 і 8.04010601- «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Нетрадиційні енергоресурси


Яворський, А. В. Нетрадиційні енергоресурси : лаб. практикум / А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 87 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Нетрадиційні енергоресурси». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Відновна енергетика


Яворський, А. В. Відновна енергетика : лабораторний практикум / А. В. Яворський, І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 87 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Відновна енергетика». Розроблений відповідно до робочої про¬грами навчальної дисципліни.

Відновна енергетика


Яворський, А. В. Відновна енергетика : методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи / А. В. Яворський, І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 43 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та ідивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Відновна енергетика».

Нетрадиційні джерела електроенергії та основи енергоощадності


Михайлів, М. І. Нетрадиційні джерела електроенергії та основи енергоощадності : конспект лекцій / М. І. Михайлів, Я. В. Бацала, І. І. Яремак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 117 с.

У конспекті лекцій викладено основні теоретичні відомості з розділів: еколого-економічні проблеми ресурсозбереження, основні методи використання енергії сонячного випромінювання, вітроенергетичні ресурси, мала гідроенергетика, біогазові установки, геотермальні установки, теплові насоси, океанічні теплові станції, рідкі альтернативні палива, паливні комірки, а також детально розглянуто особливості використання різних відновлюваних джерел енергії.

Нетрадиційні джерела електроенергії та основи енергоощадності


Михайлів, М. І. Нетрадиційні джерела електроенергії та основи енергоощадності : метод. вказівки для практичних занять / М. І. Михайлів, Я. В. Бацала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 47 с.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Нетрадиційні джерела електроенергії та основи енерозаощадження» розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Практикум містить шість практичних робіт. Для кожної роботи сформовано завдання, вказано порядок виконання та подано методичні рекомендації щодо підготовки та виконання роботи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved