Ви є тут

Енергетика

Енергозаощадження


Козак, Л. Ю. Енергозаощадження : конспект лекцій / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 146 с.

Викладені питання, що стосуються однієї з найважливіших проблем економіки України - проблеми енергоносіїв. Один з найефективніших шляхів її вирішення це економне і раціональне використання енергоресурсів (енергозаощадження), що дає змогу вирішувати відразу дві проблеми - знижувати затрати на енергоносії за рахунок їх економії і зменшувати забруднення навколишнього середовища шкідливими викидами від згоряння палива.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved