Ви є тут

Фінанси

Економічне управління підприємством


Метошоп, І. М. Економічне управління підприємством : робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні роботи для магістрів заочної форми навчання спеціальності "Економіка" та "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" / І. М. Метошоп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 101 с.

Робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні роботи для магістрів заочної форми навчання призначені для правильного підбору літератури та підготовки до кожного змістового модуля, практичних занять, контрольної роботи та екзамену. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки магістрів заочної форми навчання за спеціальністю 051 - "Економіка" та 071 - "Підприємництво торгівля і біржова діяльність".

Основи фінансової думки


Шийко, В. І. Основи фінансової думки : метод. вказ. для сам. вивчення дисц. / В. І. Шийко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 44 с.

Методичні вказівки містять тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, питання для самостійного опрацювання, теми виступів та доповідей, тестові завдання для перевірки знань студентів. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Основи фінансової думки". Призначено для підготовки студентів очної та заочної форми навчання за спеціальністю 072 - фінанси, банківська справа та страхування.

Технології біржової діяльності


Попадинець, І. Р. Технології біржової діяльності : метод. вказ. для сам. роботи студентів / І. Р. Попадинець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 50 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Технології біржової діяльності". Наведено плани практичних занять, типові задачі та тестові запитання для самостійної підготовки студентів. Дані методичні вказівки для самостійної роботи студентів призначений для використання студентами всіх форм навчання спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Технології біржової діяльності


Попадинець, І. Р. Технології біржової діяльності : конспект лекцій / І. Р. Попадинець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 50 с.

Конспект лекцій "Технології біржової діяльності". Наведено плани лекційних занять, лекційний матеріал для самостійної підготовки студентів. Даний конспект лекцій призначений для використання студентами всіх форм навчання спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Національна економіка


Проданова, І. І. Національна економіка : навч. посіб. / І. І. Проданова, Р. Б. Данилейчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 198 с.

Представлений навчальний посібник є узагальненням надбань зарубіжної та вітчизняної економічної науки у сфері питань щодо особливостей формування та функціонування національної економіки як єдиної динамічної системи та підсистеми світового господарства, як галузі знань, навчальної дисципліни, наукового напрямку і явища соціально-економічної реальності, а також проблеми формування та подальшого еволюційного розвитку національної економіки України з урахуванням сучасного стану ринкових перетворень в державі та суспільстві

Управління витратами


Савко, О. Я. Управління витратами : метод. вказ. для практ. та сам. занять / О. Я. Савко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 55 с.

Методичні вказівки містять перелік тем і план кожного заняття, основні терміни та поняття, типові задачі для розв'язку на практичних заняттях, завдання і питання для самостійної роботи студентів, наведено теми рефератів та літературу до кожної теми. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Управління витратами. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 051 - "Економіка" та 072 - "Фінанси, банківська справа, страхування".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved