Ви є тут

Фізична культура і спорт

Загальні організаційно-методичні основи системи управління підготовкою баскетболістів


Бєлявський, І. Л. Загальні організаційно-методичні основи системи управління підготовкою баскетболістів : методичні вказівки / І. Л. Бєлявський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 20 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни «Фізичне виховання». У роботі викладено основні положення системи підготовки баскетболістів. Розглянута технологія формування техніки основних прийомів гри у баскетбол. Призначено для студентів всіх напрямів підготовки.

Навчання студентів техніки гри у волейбол


Бойчук, Р. І. Навчання студентів техніки гри у волейбол : методичні вказівки / Р. І. Бойчук, Т. М. Захаркевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 36 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Фізичне виховання». У роботі викладено основні положення навчання рухових дій. Розглянута технологія формування техніки основних прийомів гри у волейбол. Призначено для студентів всіх напрямків підготовки.

Ритмічна гімнастика для студентської молоді


Федьків, А. В. Ритмічна гімнастика для студентської молоді : методичні вказівки / А. В. Федьків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 32 с.

Методичні вказівки містять комплекси вправ, які спрямовані на розвиток координаційних здібностей, гнучкості, сили для жінок. Призначено для студентів усіх напрямів підготовки.

Основи фізичного розвитку гандболістів


Шанковський, А. З. Основи фізичного розвитку гандболістів : метод. вказівки / А. З. Шанковський, В. Р. Любінець, О. Т. Слободянюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 25 с.

Методичні вказівки характеризують розвиток фізичних якостей гандболістів, містять рекомендації щодо вдосконалення фізичної підготовки. Методичні вказівки відповідають робочій програмі спеціалізації "Гандбол". Призначені для студентів І-ІV курсів всіх напрямів підготовки.

Фізичні основи медичної діагностики


Кравець, В. І. Фізичні основи медичної діагностики : практикум / В. І. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 18 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Фізичні основи медичної діагностики". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Фізичні основи медичної діагностики". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.051003 — "Приладобудування".

Атлетична гімнастика для студентської молоді


Черней, В. І. Атлетична гімнастика для студентської молоді : методичні вказівки / В. І. Черней. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 78 с.

Методичні вказівки містять комплекси вправ, які спрямовані на розвиток сили різних груп м’язів з використанням різного роду обтяження та тренажерів для чоловіків та жінок.
Призначено для студентів усіх напрямків підготовки.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved