Ви є тут

Геодезія

Нівеліри


Галярник, М. В. Нівеліри : збірник тестових завдань / М. В. Галярник, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 41 с.

У збірнику приведені запитання з дисциплін “Геодезичні прилади”. Може бути використаний для підготовки фахівців зі спеціальностей “Землевпорядкування та кадастр” і “Геодезія” очної та заочної форм навчання.

Дипломне проектування


Дипломне проектування : метод. вказівки / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець, Є. Ю. Ільків, Е. Д. Кузьменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 25 с.

Методичні вказівки розроблені на кафедрі землевпорядкування та кадастру відповідно до кваліфікаційної характеристики спеціальності 7.070908 «Геоінформаційні системи і технології». Призначені для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Геоінформаційні системи і технології».

ГІС в кадастрових системах


Ільків, Є. Ю. ГІС в кадастрових системах : курсове проектування / Є. Ю. Ільків, А. В. Матіщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 45 с.

У збірнику приведені рекомендації і вимоги щодо написання курсового проекту “ГІС в кадастрових системах”. Може бути використаний для підготовки фахівців зі спеціальності “Геоінформаційні системи і технології” очної та заочної форм навчання при виконанні курсового проекту.

Основи топографії


Мельниченко, Г. Г. Основи топографії : курсове проектування / Г. Г. Мельниченко, Н. Г. Федоришин, М. І. Феношин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 48 с.

Містить методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи топографії». Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальностями «Геологія нафти і газу» та «Геофізика».

Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500


Ільків, Є. Ю. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 : збірник запитань / Є. Ю. Ільків, Х. Р. Стефанишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 41 с.

Збірник містить запитання про використання умовних знаків топографічних планів. Може бути використаний для підготовки фахівців зі спеціальностей “Геодезія” і “Землевпорядкування та кадастр” очної та заочної форм навчання.

Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500


Ільків, Є. Ю. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 : збірник запитань / Є. Ю. Ільків, Х. Р. Стефанишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 22 с.

У збірнику приведені запитання про вимоги для складання топографічних планів. Може бути використаний для підготовки фахівців зі спеціальностей “Геодезія” і “Землевпорядкування та кадастр” очної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved