Ви є тут

Геодезія

Геодезія


Кравець, Я. С. Геодезія : конспект лекцій / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 46 с.

Конспект лекцій містить навчальний матеріал з дисципліни «Геодезія», а саме - теоретичні основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань. В конспекті наведено відомості з теорії ймовірностей та математичної статистики, теорії похибок вимірювань та методу найменших квадратів.

Землевпорядне проектування


Ільків, Є. Ю. Землевпорядне проектування : методичні вказівки для самостійної роботи / Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 14 с.

Методичні вказівки розроблені для самостійної роботи магістрів спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій очної і заочної форм навчання. Вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни, навчального плану спеціальності та освітньо-професійної програми.

Геодезичне приладознавство. Збірник запитань і задач. Оптичні теодоліти та електронні тахеометри


Кухтар, Д. В. Геодезичне приладознавство. Збірник запитань і задач. Оптичні теодоліти та електронні тахеометри / Д. В. Кухтар, Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 37 с.

Збірник містить запитання і задачі про будову, повірки та дослідження теодолітів типу Т30, Т5, Т2 і електронних тахеометрів. Може бути використаний для підготовки фахівців напряму «Геодезія, картографія та землеустрій» очної та заочної форм навчання.

Геодезичне приладознавство. Збірник запитань і задач. Оптичні та цифрові нівеліри


Кухтар, Д. В. Геодезичне приладознавство. Збірник запитань і задач. Оптичні та цифрові нівеліри. / Д. В. Кухтар, Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 34 с.

Збірник містить запитання і задачі про будову, повірки та дослідження оптичних і цифрових нівелірів, а також нівелірних рейок. Може бути використаний для підготовки фахівців напряму «Геодезія, картографія та землеустрій» очної та заочної форм навчання.

Основи інженерної геодезії. Інженерно-геодезичне забезпечення вишукувань і проектування. Спеціальні розділи


Бурак, К. О. Основи інженерної геодезії. Інженерно-геодезичне забезпечення вишукувань і проектування. Спеціальні розділи : конспект лекцій. Ч. 4 : Геодезичні роботи при воднотранспортних вишукуваннях / К. О. Бурак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 163 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми курсів “Основи інженерної геодезії”, та “Інженерна геодезія”. Містить основні теоретичні відомості, контрольні питання і завдання для самостійної роботи з вивчення розділу “Геодезичні роботи при воднотранспортних вишукуваннях”. Призначений для підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямом підготовки 6.080101 та 7.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” .

Геоінформаційні системи в землеустрої та кадастрі


Лудчак, О. Є. Геоінформаційні системи в землеустрої та кадастрі : методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи / О. Є. Лудчак, В. В. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 8 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 1931 - “Геодезія та землеустрій”. Можуть бути використані студентами для дистанційного навчання

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved