Ви є тут

Геодезія

Дослідження сучасних рухів земної поверхні


Скриль, В. А. Дослідження сучасних рухів земної поверхні : конспект лекцій / В. А. Скриль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 35 с.

У конспекті лекцій проведений детальний огляд сучасних рухів земної поверхні. У процесі господарської діяльності зміни земної кори можуть призвести до негативних явищ, тому основним завданням виступає необхідність проведення інструментальних геодезичних розрахунків для їх попередження або уникнення.

Радіоелектроніка


Яворський, А. В. Радіоелектроніка : лаб. практикум. Ч. 2 : Геодезичні радіоелектронні прилади / А. В. Яворський, С. П. Ващишак, В. С. Цих. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 82 с.

Розроблений відповідно до робочої про¬грами нормативної навчальної дисципліни «Радіоелектроніка». Може бути використаний студентами денної і заочної форм навчання.

Геодезія і топографія


Мельниченко, Г. Г. Геодезія і топографія : конспект лекцій / Г. Г. Мельниченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 70 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми дисципліни «Геодезія і топографія». Містить навчальний матеріал з дисципліни, що вивчають студенти 2-го курсу і служить основою для курсового проектування та виконання лабораторних робіт.

Основи геодезії


Матіщук, А. В. Основи геодезії : конспект лекцій / А. В. Матіщук, І. В. Біда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 68 с.

Розроблено відповідно до робочої програми. Конспект лекцій містить загальні відомості по геодезії та топографії: представлені відомості про основні геодезичні інструменти та прилади, розглянуті топографо-геодезичні вимірювання та знімання на місцевості, робота з топографічними картами і планами.

Геодезія і топографія


Мельниченко, Г. Г. Геодезія і топографія : лабораторний практикум / Г. Г. Мельниченко, М. І. Феношин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 55 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Геодезія і топографія». Містить основні теоретичні відомості, методичні рекомендації щодо порядку виконання, оформлення і захисту лабораторних робіт.

Геодезичне приладознавство


Ільків, Є. Ю. Геодезичне приладознавство : лаб. практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 123 с.

Лабораторний практикум призначений для засвоєння основних відомостей про геодезичне приладознавство, принципи роботи з оптичними теодолітами, нівелірами, електронними геодезичними приладами, вивчення будови приладів, виконання досліджень і повірок. Практикум, складений відповідно до робочої програми та навчального плану. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved