Ви є тут

Геодезія

Основи інженерної геодезії. Інженерно-геодезичне забезпечення вишукувань і проектування. Спеціальні розділи


Бурак, К. О. Основи інженерної геодезії. Інженерно-геодезичне забезпечення вишукувань і проектування. Спеціальні розділи : конспект лекцій. Ч. 3 / К. О. Бурак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 144 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми курсу “Основи інженерної геодезії”. Містить основні теоретичні відомості, контрольні питання і завдання для самостійної роботи з вивчення розділу “Інженерно геодезичне забезпечення вишукувань і проектування”.

Інженерні вишукування


Кравець, О. Я. Інженерні вишукування : конспект лекцій / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 54 с.

Конспект лекцій містить навчальний матеріал з дисципліни «Інженерні вишукування», а саме - основні завдання та призначення інженерних вишукувань. В конспекті розглянуто такі питання, як: основні поняття про гідрологію суші, спостереження за рівнями води, вимірювання швидкостей течії, визначення площ та об’ємів водосховищ, пластивості гірських порід та підземних вод, методика проведення геологічних та геофізичних робіт.

Геодезія


Дутчин, М. М. Геодезія : лаб. практикум. Ч.2 / М. М. Дутчин, І. В. Біда, Т. Ю. Грицюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 74 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Може бути використаний студентами заочної та дистанційної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».

Теоретичні основи геоінформаційних систем


Чепурний, І. В. Теоретичні основи геоінформаційних систем : конспект лекцій / І. В. Чепурний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 96 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Теоретичні основи геоінформаційних систем". Містить основні відомості про дисципліну "Теоретичні основи геоінформаційних систем". Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101 -"Геодезія, картографія та землеустрій".

Радіогеодезичні і електрооптичні виміри


Матіщук, А. В. Радіогеодезичні і електрооптичні виміри : конспект лекцій / А. В. Матіщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 37 с.

Конспект лекцій містить основні дані про електронні методи геодезичних вимірювань. Навчально-методичний курс призначений для бакалаврів напряму підготовки 6.080101 - “Геодезія, картографія та землеустрій” денної і заочної форм навчання.

Організація і управління виробництвом


Ільків, Є. Ю. Організація і управління виробництвом : навч. посіб. Топографо-геодезичні і картографічні роботи. Землевпорядні роботи / Є. Ю. Ільків, М. П. Лісевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 121 с.

Навчальний посібник складений згідно з робочою програмою курсу «Організація і управління виробництвом», який читається студентам напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Містить загальні відомості про: управління та умови виконання робіт, складання кошторисів, визначення затрат часу, нормування праці, контроль якості, кадрові питання, організацію робіт у топографо-геодезичній, картографічній та землевпорядній галузях. Призначений для підготовки бакалаврів очної і заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved