Ви є тут

Геодезія

Теоретичні основи геоінформаційних систем


Чепурний, І. В. Теоретичні основи геоінформаційних систем : конспект лекцій / І. В. Чепурний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 96 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Теоретичні основи геоінформаційних систем". Містить основні відомості про дисципліну "Теоретичні основи геоінформаційних систем". Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101 -"Геодезія, картографія та землеустрій".

Радіогеодезичні і електрооптичні виміри


Матіщук, А. В. Радіогеодезичні і електрооптичні виміри : конспект лекцій / А. В. Матіщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 37 с.

Конспект лекцій містить основні дані про електронні методи геодезичних вимірювань. Навчально-методичний курс призначений для бакалаврів напряму підготовки 6.080101 - “Геодезія, картографія та землеустрій” денної і заочної форм навчання.

Організація і управління виробництвом


Ільків, Є. Ю. Організація і управління виробництвом : навч. посіб. Топографо-геодезичні і картографічні роботи. Землевпорядні роботи / Є. Ю. Ільків, М. П. Лісевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 121 с.

Навчальний посібник складений згідно з робочою програмою курсу «Організація і управління виробництвом», який читається студентам напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Містить загальні відомості про: управління та умови виконання робіт, складання кошторисів, визначення затрат часу, нормування праці, контроль якості, кадрові питання, організацію робіт у топографо-геодезичній, картографічній та землевпорядній галузях. Призначений для підготовки бакалаврів очної і заочної форм навчання.

Магістерська робота

Витвицький, Я. С. Магістерська робота : методичні вказівки / Я. С. Витвицький, У. Я. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 36 с.

Методичні вказівки стосуються питань, пов'язаних з виконанням магістерської роботи та включають рекомендовану тематику робіт, їх зміст та структуру, порядок видачі та затвердження завдання, оформлення, захист, а також вимоги щодо оформлення.

Геодезичне приладознавство. Обробка журналу вимірів світловвідалеміра СМ-5


Ільків, Є. Ю. Геодезичне приладознавство. Обробка журналу вимірів світловвідалеміра СМ-5 : методичні вказівки для виконання самостійної роботи / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 11 с.

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи призначені для засвоєння основних відомостей про принципи роботи з імпульсним світловіддалеміром СМ-5, вивчення та виконання обробки результатів вимірювання віддалей світловіддалеміром СМ-5. Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми та навчального плану. Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Геодезичне приладознавство


Ільків, Є. Ю. Геодезичне приладознавство : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, М. М. Дутчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 179 с.

Лабораторний практикум призначений для засвоєння основних відомостей про геодезичне приладознавство та принципи роботи з: оптичними теодолітами, нівелірами, електронними геодезичними приладами; вивчення будови приладів, виконання досліджень і повірок.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved