Ви є тут

Геодезія

Кадастр


Дутчин, М. М. Кадастр : конспект лекцій. Ч. 2 / М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 287 с.

Конспект лекцій містить загальні відомості про зонування земель, кадастрові знімання, містобудівний кадастр населених пунктів, нормативну грошову оцінку земель населених пунктів, сільськогосподарського та іншого призначення, експертну грошову оцінку земельних ділянок та оцінку нерухомості.

Геодезія


Лісевич, М. П. Геодезія : метод. вказівки. Ч. 2 / М. П. Лісевич, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 19 с.

Методичні вказівки для студентів напряму 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій". Розроблені згідно з робочим планом бакалавра вище вказаної спеціальності і робочою програмою дисципліни "Геодезія, ч.2" яка вивчається в 3, 4 семестрах.

Геодезія


Лісевич, М. П. Геодезія : курсове проектування. Ч. 2 / М. П. Лісевич, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 18 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами напряму підготовки 6.080101 “Геодезія картографія та землеустрій”. Складені згідно з робочою програмою курсу “Геодезія" ч. 2, який читається в 3, 4 семестрах.

Геодезія


Лісевич, М. П. Геодезія : лабораторний практикум. Ч. 2 / М. П. Лісевич, М. В. Галярник, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 56 с.

Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки "Геодезія, картографія та землеустрій". Складений згідно з робочою програмою курсу ,,Геодезія’’, ч.2, який читається в 3, 4 семестрах.

Топографічна практика


Топографічна практика : програма та методичні вказівки / К. О. Бурак, Г. Г. Мельниченко, Т. Ю. Грицюк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 20 с.

Методичні вказівки складені за програмою курсу «Геодезія» для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», затвердженого кафедрою інженерної геодезії. Методичні вказівки будуть сприяти студентам у засвоєнні дисципліни «Геодезія», нададуть можливість набути практичних навичок при виконанні польових і камеральних геодезичних робіт.

Вирівнювання геодезичних мереж


Скриль, В. А. Вирівнювання геодезичних мереж : курсове проектування / В. А. Скриль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 18 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу “Математична обробка геодезичних вимірів”. Містять відомості для організації роботи над курсовим проектом “Вирівнювання геодезичних мереж”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved